Konkursi

Jau piekto reizi Latvijā tiek rīkots Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētais konkurss „Eiropas Padomes Ainavas balva”. Konkursa mērķis ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas par piemēru ainavu kvalitātes mērķu sasniegšanā Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.

Salaspils novada pašvaldība 2017.gada 8.novembrī izsludināja Metu konkursu (SND 2017/64) “Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums.”

STARPTAUTISKA METU KONKURSA REZULTĀTI. Bijušās alus darītavas "Kymmel" teritorija ir unikāla Rīgas vēsturiskā centra apbūves kontekstā, jo kvartālā, ar ievērojamu reljefa kritumu Kr.Valdemāra ielas virzienā, vērojama koka un mūra ēku apbūve kopš 19. gadsimta, ar atšķirīgu stāvu skaitu, vēsturisko un funkcionālo izcelsmi.