Balvas nozarē

Latvijas Ainavu arhitektūras balva

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (turpmāk – LAABA) ir ainavu arhitektūras nozares meistarības sasniegumu skate.

Vairāk informācijas šeit!

LAABA mērķis ir veicināt sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu kā nozīmīgu estētikas un sociālas vides saskarsmes vietu, nacionālas un vietējas nozīmes kultūrvides stiprinātāju un ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.

LAABA uzdevums ir apzināt un popularizēt ainavu arhitektūras nozares profesionāļu radītos darbus un iniciētos procesus, godināt izcilas personības Latvijas ainavu arhitektūrā un stiprināt sabiedrības un profesionāļu izpratni par ārtelpas kultūrvēsturisko, estētisko, ekoloģisko un sociālo vērtību.
Latvijas Ainavu arhitektūras balvu rīko Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (turpmāk – LAAA).

Nominācijas:

 • ĀRTELPA
 • PROCESI
 • PERSONĪBAS

Pirmā Latvijas Ainavu arhitektūras balva norisinājās 2019.gadā
Pieteikumi LAABA 2019 apskatāmi šeit!

LAABA 2019 KATALOGS ir pieejams šeit!

Otrā Latvijas Ainavu arhitektūras balva norisinās 2022.gadā

Eiropas Padomes Ainavas balva

Ieviešot Eiropas Padomes Eiropas ainavu konvenciju, Latvija jau septīto reizi piedalās Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta konkursā „Eiropas Padomes Ainavas balva” (turpmāk – konkurss). Konkursa mērķis ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanā Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstīs.

Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi īstenotus projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas vai publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par ainavu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabiedrību), kas konvencijas dalībvalstīs kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai.

Katra valsts uz konkursu drīkst izvirzīt vienu kandidatūru. Latvijas kandidāts tiks noteikts nacionālajā atlasē, kurā var piedalīties valsts institūcijas, pašvaldības, to apvienības un biedrības vai nodibinājumi, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu ainavu aizsardzībā un pārvaldībā, t.sk. plānošanā un praktisku pasākumu īstenošanā.

Saskaņā ar Konkursa nolikumu, pieteiktie projekti tiek vērtēti saskaņā ar kritērijiem, kas ir noteikti Konkursa nolikumā, un Latvijas papildu kritēriju par ainavu plānošanu:

 • Ilgtspējīga teritorijas attīstība (maksimālais punktu skaits 3)
 • Projekta nozīme kā labās prakses paraugam (maksimālais punktu skaits 3)
 • Sabiedrības iesaistīšanās (maksimālais punktu skaits 3)
 • Izpratnes par ainavu vērtību veidošana (maksimālais punktu skaits 3)
 • Ainavu plānošana un pārvaldība (maksimālais punktu skaits 3)

Vairāk informācijas šeit!

Ainavu dārgumi

Lai mudinātu ikvienu palūkoties uz ainavām laika ritumā un kopīgi apzinātu Latvijas ainavu dārgumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros īstenoja aktivitāti “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”. Plašāka informācija par aktivitātes norisi lasāma aktivitātes nolikumā. Jaunizveidotā elektroniskā krātuve ir paplašinājums Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotēkas kolekcijai “Zudusī Latvija”.

Kopā ar Latvijas iedzīvotājiem un ainavu ekspertu padomi šīs aktivitātes laikā ir atlasīti 50 Latvijas ainavu dārgumi, kas apskatāmi ceļojošā izstādē, slīdrādēs un ir ietverti šajā elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē. Katru no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem raksturo 10 ainavu dārgumi.

Vairāk informācijas šeit!

Latvijas Arhitektūras gada balva

Latvijas Arhitektūras gada balva ir prestižs apbalvojums, kas ne tikai akcentē izcilākos sasniegumus Latvijas arhitektūrā un rūpējas par nozares attīstību, bet arī veicina sabiedrības izpratni par arhitektūru. Tā ir atzīta par valstiski nozīmīgu pasākumu, bet pati balva ir augstākais novērtējums Latvijas arhitektūrā.
Latvijas Arhitektūras gada balvai pieteikto darbu klāsts labi atspoguļo pašreizējo Latvijas arhitektūras vidi, galvenās tendences un nozīmīgākos procesus. Arhitektu darbi rāda, ka mēs cienām savu mantojumu un protam to ne tikai godprātīgi sargāt, bet arī atjaunot. Mēs esam pazīstami ne tikai ar tradicionāliem materiāliem, bet arvien vairāk darbos izvēlamies iekļaut gudras inovācijas. Būtiski ir tas, ka katrs konkursam iesniegtais darbs tiek vērtēts kā vienlīdz nozīmīgs.

Latvijas Arhitektūras gada balva ir aicinājums ikvienam domāt par labu arhitektūru, piedalīties, vērtēt to un arī – svinēt.

Vairāk informācijas šeit!

Forums Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā

Sievietes ir īstās sabiedrības arhitektes, teikusi Henrieta Bīčere-Stova (1811-1896), ASV rakstniece ar nozīmīgu ietekmi uz sava laikmeta sociālajiem procesiem.
Konkursa „Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” misija ir popularizēt un izcelt sabiedriski aktīvas Latvijas sievietes, savas jomas izcilas profesionāles, kuras sniegušas īpašu ieguldījumu arhitektūras, dizaina un būvniecības procesos savā valstī vai ārpus tās un piedalījušās pilsētu, ēku vai dizaina tapšanas procesu realizēšanā, veicināšanā vai pasūtīšanā.

Konkursa „Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” mērķis ir sabiedrību iedvesmot ar veiksmes stāstiem, kuru autores ir aktīvas, radošas personības – sievietes – līderes, kuru enerģija un spēki tiek veltīti sabiedriski nozīmīgu notikumu veicināšanai arhitektūrā, būvniecībā un dizainā. Konkursa mērķis nav sacensības organizēšana, bet gan emocionāls vēstījums sabiedrībai par sieviešu lomu ekonomiski un estētiski nozīmīgu procesu virzībā.

Vairāk informācijas šeit!

Skate GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ

Mērķis – veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.

Nominācijas:

 • Dzīvojamā jaunbūve
 • Publiskā jaunbūve
 • Pārbūve
 • Restaurācija
 • Inženierbūve
 • Ainava
 • Koka būve
 • BIM objekts

Vairāk informācijas šeit!

Nominācijā AINAVA iepriekšējo gadu darbi skatāmi šeit!

Latvijas Būvniecības gada balva

Konkursa „Latvijas Būvniecības Gada balva” misija ir popularizēt drošas, inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski kvalitatīvas ēkas un būves, kas tapušas Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās, ja par projekta realizāciju atbildīgi ir Latvijas pilsoņi – būvnieki, projektētāji, konstrukciju ražotāji u.c. Konkursa organizēšanas mērķis ir paaugstināt būvniecības, projektēšanas un arhitektūras nozares prestižu sabiedrībā, popularizējot labas prakses pieredzi Latvijā un aiz tās robežām.

Organizatori: biedrība Building Design and construction council, www.buvniekupadome.lv
Žūrijā darbojas profesionāli un pieredzējuši nozaru speciālisti – inženieri, projektētāji, arhitekti, dizaineri, BVKB pārstāvis.

Vairāk informācijas šeit!

UNESCO un Grieķijas Melīnas Merkurijas starptautiskā balva kultūrainavu aizsardzībā un pārvaldībā / UNESCO – Greece Melina Mercouri International Prize for the Safeguarding and Management of Cultural Landscapes

Safeguarding and Management of Cultural Landscapes
Balva, kas nosaukta izcilās grieķu aktrises un bijušās Grieķijas kultūras ministres Melīnas Merkuri vārdā, apbalvo izcilus centienus aizsargāt un pārvaldīt pasaules kultūrainavas — vietas, kas iemieso ilgstošas, intīmas attiecības starp cilvēkiem un viņu vidi.
Balva, ko dāsni atbalstīja Grieķijas valdība, tika izveidota 1995. gadā, lai uzsvērtu kultūrainavu integrētas saglabāšanas, dabas un cilvēku darbu apvienotās saglabāšanas nozīmi. Balva tiek apbalvota par izcilu darbību, lai aizsargātu un uzlabotu pasaules kultūras ainavas, kas var būtiski veicināt ilgtspējīgu attīstību.
Tā ir vienīgā starptautiskā balva UNESCO kultūras nozarē.
1999. gadā to saņēma Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs.

Vairāk informācijas šeit!

Starptautiskā Rosa Barba Ainavu arhitektūras balva / The International Prize for Landscape Rosa Barba, Biennial International of Landscape of Barcelona

Starptautiskās Rosas Barbas balvas ainavu arhitektūrā, ko atbalsta fonds Banc Sabadell, mērķis ir apbalvot izbūvētu ainavu arhitektūras projektu autorus, kas pārstāv labāko profesionālo praksi visā pasaulē. Balva ir nosaukta arhitektes Rosas Barbas, Starptautiskās ainavu biennāles dibinātājas, vārdā, kura nomira vēl jauna, gadu pēc pasākuma izveides.
Balva tiek izsludināta un piešķirta reizi divos gados, vienlaikus ar Barselonas Starptautisko ainavu arhitektūras biennāli, paralēli Starptautiskajai ainavu skolu balvai un Starptautiskās ainavu arhitektūras biennāles izstādei.
Rosa Barba starptautiskā ainavu arhitektūras balva ir atvērta visiem ainavu projektiem, kas īstenoti 5 kalendāro gadu laikā pirms balvas konkursa izsludināšanas.

Vairāk informācijas šeit!