Pieteikties sertifikācijai

Pieteikumu sertifikācijai un kompetences sertifikāta iegūšanas dokumentus.
Ainavu arhitektūras speciālistu sertificēšanas kvalitātes rokasgrāmata

un nosūtiet LAAA SSK administratorei Evitai Zavadskai uz e-pastu evita.zavadska@gmail.com

SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENU KOMISIJAS SĒDE AINAVU TEHNIĶIEM UN PARKA DĀRZNIEKIEM
PLĀNOTA 2021.GADĀ LAIKA PERIODĀ NO 29.MARTA LĪDZ 9.APRĪLIM, DIENA UN LAIKS TIKS PRECIZĒTS

 

Iesniedzamo dokumentu sarakstu skatīt AINAVU ARHITEKTŪRAS SPECIĀLISTU SERTIFICĒŠANAS KVALITĀTES ROKASGRĀMATĀ

Papildus iesniedzams svarīgāko darbu portfolio.
Visi dokumenti iesniedzami elektroniski.

 

PIETEIKUMU SERTIFICĒŠANAI  IESNIEGT  EVITAI ZAVADSKAI LĪDZ 2021. GADA 10. MARTAM, individuāli sazinoties

pa  E-pastu: evita.zavadska@gmail.com vai tālruni: +371 26 145 121

 

Lūgums laikus gatavoties un pieteikties pie LAAA SSK administratores Evitas Zavadskas. Ja ir vairāk par 3 interesentiem, iespējams organizēt ārpuskārtas sertificēšanas komisijas, individuāli sazinoties ar LAAA SSK administratori Evitu Zavadsku. E-pasts: evita.zavadska@gmail.com Tālrunis: +371 26 145 121