Pieteikties sertifikācijai

Pieteikumu sertifikācijai un kompetences sertifikāta iegūšanas dokumentus.
Ainavu arhitektūras speciālistu sertificēšanas kvalitātes rokasgrāmata

SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENU KOMISIJAS SĒDES ( AINAVU ARHITEKTIEM, AINAVU TEHNIĶIEM UN PARKA DĀRZNIEKIEM) PLĀNOTAS 2023.GADĀ LAIKA PERIODĀ NO 15.MAIJA LĪDZ 9.JŪNIJAM, DIENA UN LAIKS TIKS PRECIZĒTS.
Eksāmens norisināsies, ja būs vismaz 3 pretendenti!

***

PIETEIKUMU SERTIFICĒŠANAI IESNIEGT EVITAI ZAVADSKAI LĪDZ 2023. GADA 21.APRĪLIM, individuāli sazinoties

pa  E-pastu: evita.zavadska@gmail.com vai tālruni: +371 26 145 121

Lūgums laikus gatavoties un pieteikties pie LAAA SSK administratores Evitas Zavadskas. Ja ir vairāk par 3 interesentiem, iespējams organizēt ārpuskārtas sertificēšanas komisijas, individuāli sazinoties ar LAAA SSK administratori Evitu Zavadsku. E-pasts: evita.zavadska@gmail.com Tālrunis: +371 26 145 121