Biedriem

Latvijas Ainavu arhitektu asociācija ir sabiedriska organizācija, kura darbojas savu biedru interesēs. Tikai biedru aktivitātes un biedru nauda dod iespēju LAAA pastāvēt un īstenot izvirzītos mērķus.