Sertificējamās nozares

Ainavu tehniķis – projektētājs

Kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības pierādījums sertificējamajā specialitātē jāiesniedz divi pretendenta parakstīti dārzu labiekārtošanas projekti apstādījumu plāni, detaļzīmējumi (norādot projekta vadītāja apliecinātu pretendenta autorības procentu, ja darbs izstrādāts kolektīvā), zīmējumus, skices, fotogrāfijas un viena sertificēta ainavu arhitekta rekomendācija vai sertificēta ainavu arhitekta recenzēti projekti.

Parka
dārznieks

Kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības pierādījums sertificējamajā specialitātē jāiesniedz pretendenta parakstīts savu darbu saraksts, ko apliecina darba devēji, sertificēta ainavu arhitektūras speciālista un tiešā darbu vadītāja rekomendācijas, fotogrāfijas, skices, kas apliecina pretendenta praksi, vēlamas pasūtītāju atsauksmes.

Ainavu tehniķis – darbu vadītājs

Kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības apliecinājums sertificējamā specialitātē jāiesniedz tiešā darbu vadītāja parakstīts saraksts par objektiem, kuros pretendents vadījis ainavas ierīkošanas darbus un kopijas no darba žurnāla vai citu juridisko personu izdotus pretendenta praksi apliecinošus dokumentus, sertificēta ainavu arhitektūras speciālista rekomendācija, fotogrāfijas un vēlamas pasūtītāju atsauksmes par pretendenta darbu, apliecība par zināšanu pārbaudi darba aizsardzībā.

Patlaban tiek strādāts pie jauna profesijas klasifikatora – Ainavu speciālists, Ainavu būvtehniķis. Sekojiet līdzi jaunumiem!