Pagalmu rokasgrāmata

Paraugi radošai iedvesmai un tehniskiem risinājumiem

Šeit ir pieejamas elektroniskās rokasgrāmatas darbu veikšanai mūsu pagalmos.
Tēmas par visu, kam jābūt “dzīvā” pagalmā. Informācija par mūsdienīga pagalma funkcijām un estētiku, īpašnieku tiesībām un atbildību.

Tas palīdzēs jums rosināt analizēt situāciju, izprast savas vēlmes, radoši domāt, pašiem rast iespējas un pieņemt lēmumus.