Sertifikāta ikgadējā atjaunošana

Sertifikātu pagarina katru gadu, samaksājot ikgadējā sertifikāta uzturēšanas maksu un informējot biedrību par iepriekšējā laika posmā veikto darbību nozarē, kas ir pamats sertifikāta pagarināšanai.

Pieteikums sertifikāta pagarināšanai

un nosūtiet LAAA SSK administratorei Evitai Zavadskai uz e-pastu evita.zavadska@gmail.com