Par biedrību

LAAA vēsture

Biedrība “Latvijas Ainavu arhitektu asociācija” (turpmāk tekstā – LAAA) ir profesionāla ainavu arhitektūras speciālistu biedrība.

 • LAAA ir dibināta 1995. gadā
 • Biedrība ierakstīta Biedrību un nodibinājumu reģistrā: 03.11.2004.

LAAA ir vienīgā profesionālā organizācija Latvijā, kas apvieno dažādu nozaru speciālistus un pārstāv ainavu arhitektūras nozari un veicina tās attīstību.
LAAA darbojas ap 114 biedri – ainavu arhitektūras nozares profesionāļi – ainavu arhitekti, ainavu plānotāji, telpiskās attīstības plānotāji, pētnieki, pedagogi, ainavu būvnieki, dendrologi, daiļdārznieki, parka dārznieki, studenti u.c.

 • LAAA 1996. gadā pievienojās Starptautiskajai ainavu arhitektu federācijai (IFLA) kā asociēta dalībvalsts un 2012. gadā kļuva par pilntiesīgu dalībvalsti un vienīgo oficiālo IFLA dalīborganizāciju no Latvijas.
 • No 2004. gada Latvijas Ainavu arhitektu asociācija veic speciālistu sertifikāciju ainavu arhitektūrā un trīs saistītās jomās (ainavu tehniķis-projektētājs, ainavu tehniķis – darbu vadītājs, parka dārznieks), lai nozarē nodrošinātu sniegtajiem pakalpojumiem augstu kvalitātes līmeni nereglamentētajās profesiju jomās.

Lai veicinātu Eiropas ainavu konvencijas ieviešanu, ir izveidots nevalstisko organizāciju tīkls CIVILSCAPE (http://www.civilscape.eu/), kurā Latviju pārstāv Latvijas Ainavu arhitektu asociācija un tiek organizēti reģionālie forumi, tostarp Baltijas valstīs. Pirmais Baltijas ainavu forums notika 2013.gadā Lietuvā, otrais Baltijas ainavu forums notika 2014.gadā Igaunijā.

 • 2015.gadā Latvijā norisinās trešais Baltijas ainavu forums (rīkotāji: VARAM un LAAB (Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība (šobrīd – LAAA)).
  Detalizētāka informācija šeit: https://www.varam.gov.lv/lv/galerija/tresais-baltijas-ainavu-forums
 • Līdz 2018. gadam LAAA nosaukums bija Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība – LAAB.
 • 2019.gadā ir izveidota jauna LAAA grafiskā identitāte un LAAA mājaslapa www.laaab.lv
 • 2019. gadā ir dibināta pirmā Latvijas Ainavu arhitektūras balva (LAABA).
 • 2020. gada janvārī LAAA nodibināja Ainavu arhitektu pārvaldības kopu.
 • 2021. – 2022.gadā piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu, ir veikta mājaslapas www.laaab.lv pilnveide.
 • 2022.gadā norisinās otrā Latvijas Ainavu arhitektūras balva “LAABA 2022”.

LAAA mērķi

Veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras profesionālajā darbībā;

Pulcināt Latvijā strādājošos ainavu arhitektus, ainavu arhitektūras studentus un saistītās nozarēs strādājošus speciālistus, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas ainavu arhitektūras tradīcijas;

Publicēt Latvijas ainavu arhitektūras sasniegumus un iestāties par speciālistu autortiesībām;

Sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.

LAAA uzdevumi

Līdzdalība profesijā saistošo likumdošanas aktu izstrādē un aktualizēšanā;

Speciālistu sertificēšanas organizēšana;

Profesionālās apmācības un praktiskā darba pieredzes plenēru organizēšana;

Semināru un lekciju organizēšana;

Izstāžu rīkošana;

Pieredzes izbraukumu rīkošana;

Konkursu un citu pasākumu organizēšana;

Sabiedrības informēšana.

LAAA struktūra

LAAA valde

2022.-2025. gads

LAAA valdes priekšsēdētāja – INDRA PURS
LAAA valdes locekļi:
LILITA SPROĢE (Priekšsēdētāja vietniece uz pilnvaras pamata)

ANDRIS DRĒSKA (Priekšsēdētāja vietnieks uz pilnvaras pamata)

AIVARS BLŪMS

MADARA MARKOVA

LAURA HRISANFOVA

PĒTERIS VORZA

AGNESE LOČMELE

 

2019. – 2022. gads

LAAA valdes priekšsēdētāja – HELĒNA GŪTMANE
LAAA valdes locekļi:
INDRA PURS

LILITA SPROĢE (ZELTIŅA)

ANDRIS DRĒSKA

AIVARS BLŪMS (Kopš 2021.g. 31.marta)

PĒTERIS VORZA (Kopš 2021.g. 31.marta)

IEVA KRAUKLE

EVITA ZAVADSKA

ILZE RUKŠĀNE (laika periodā no 2019.-2021.g.1.marts)

ILZE JANPAVLE (laika periodā no 2019.-2021.g.1.marts)

 

2016. – 2019. gads

LAAA valdes priekšsēdētāja – DAIGA ZIGMUNDE (SKUJĀNE)
LAAB/LAAA (2018.) valdes locekļi:

LILITA ZELTIŅA (SPROĢE)

EVITA ZAVADSKA

LINDA ZAĻĀ

SABĪNE ZĀĢERE (SKUDRA)

ILZE RUKŠĀNE

DACE LAIVA

MADARA MARKOVA

NATALIJA ŅITAVSKA

[…]

LAAA kopas

AINAVU ARHITEKTU KOPA
AINAVU PĀRVALDĪBAS KOPA
AINAVU BŪVNIEKU KOPA
LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS STUDENTU KOPA

LAAA darba grupas

• AINAVU ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA POLITIKAS DARBA GRUPA
• PASĀKUMU UN NOTIKUMU DARBA GRUPA
• AINAVU BŪVNIECĪBAS DARBA GRUPA
• SADARBĪBAS DARBA GRUPA
• SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
• ĀRLIETU POLITIKAS DARBA GRUPA