Cenrādis

Eksaminācijas pakalpojuma cenrādis – apstiprināts LAAA 21. kopsapulcē,
2014. gada 28. martā.

Ainavu arhitekta eksaminēšana – 115 EUR
Ainavu tehniķa – projektētāja eksaminēšana – 85 EUR
Ainavu tehniķa – darbu vadītāja eksaminēšana – 85 EUR
Parka dārznieka eksaminēšana – 60 EUR

Ikgadējā sertifikāta uzturēšanas maksa (visu nozaru sertifikātiem) – 15 EUR