Cenrādis

Eksaminācijas pakalpojuma cenrādis – apstiprināts LAAA 39. kopsapulcē,
2022. gada 25. februārī.

Sākotnējās kompetences novērtēšana (vienai personai)

Ainavu arhitekta eksaminēšana – 150 EUR
Ainavu tehniķa – projektētāja eksaminēšana – 110 EUR
Ainavu tehniķa – darbu vadītāja eksaminēšana – 110 EUR
Parka dārznieka eksaminēšana – 75 EUR

Pastāvīgās prakses uzraudzības gada maksa (vienai personai visām darbības sfērām) – 30 EUR