BIS

Būvniecības informācijas sistēma BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami 8 reģistri, vienotā elektroniskā darba laika uzskaites datubāze (VEDLUDB) un 71 e-pakalpojums.
Sākot ar 2017. gada 1. janvāri Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). BIS darbību regulē 2015. gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

Avots

 

Apmācību materiāli darbam Būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami šeit!