TAPIS

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) nodrošina:

 • teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesu atbalstu;
 • visu plānošanas līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafisko daļu datu izstrādi, publicēšanu un uzturēšanu;
 • datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām;
 • publisko apspriešanu;
 • elektronisko pakalpojumu saņemšanu.

Mājaslapa: https://tapis.gov.lv/

Iepazīties ar aktuālāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentāciju iespējams šeit! 

Tiešsaistes platformas https://geolatvija.lv/geo/tapis labajā pusē esošajā izvēlnē iespējams veikt dokumentu meklēšanu gan pēc dokumenta nosaukuma un izstrādātāja, gan pēc dokumenta izstrādātāja, gan pēc statusa –

 • Apspriešanā;
 • Publicēts pirms apspriešanas;
 • Apspriešana beigusies;
 • Izstrāde;
 • Jaunas redakcijas izstrāde;
 • Redakcionālu kļūdu labošana;
 • Spēkā (nav piemērojams);
 • Spēkā; Spēkā (TP zaudējis spēku);
 • Zaudējis spēku;
 • Izstrāde apturēta;
 • Apstiprināts.
[/vc_column]