Sertifikācijas komisija

Speciālistu sertifikācijas komisija

LAAA speciālistu sertifikācijas komisijas kvalitātes vadītāja:
Gita Gāgane
Tālrunis: +371 29 401 236
E-pasts: gita.gagane@gmail.com

LAAA speciālistu sertifikācijas komisijas administratore:
Evita Zavadska
Tālrunis: +371 26 145 121
E-pasts: evita.zavadska@gmail.com

Apstiprināts LAAA 31. kopsapulcē 2017. gada 3. martā.

Ainavu arhitektūras nozares speciālistu sertifikācijas komisijas eksperti

Principi pēc kā tiek noteikti LAAA Ainavu arhitektūras nozares speciālistu sertifikācijas komisijas eksperti:

– Speciālists ar LAAA izdotu, derīgu sertifikātu nozarē un ar vismaz 3 gadu pieredzi kā sertificētam speciālistam.
– Pašvaldības ainavu arhitekts ar pieredzi būvprojektu izvērtēšanā, kas pildījis ainavu arhitekta amata pienākumus vismaz 3 gadus pēdējo 5 gadu laikā.
– Saistīto profesiju speciālisti ar vismaz 3 gadu pieredzi ārtelpas projektēšanā, ceļu projektēšanā, ainavu plānošanā, dendroloģijā, ainavu būvniecībā, vides objektu veidošanā un sabiedrības iesaistes organizācijā.
– Speciālistu sertifikācijas komisija sastāv no 5 vai 7 ekspertiem, no kuriem attiecīgi vismaz 3 vai 4 ir ainavu arhitekti un 2 vai 3 – saistīto profesiju speciālisti.

Apstiprināts LAAA 33. kopsapulcē 2018. gada 9. martā.

Ainavu tehniķa projektētāja, ainavu tehniķa darbu vadītāja un parka dārznieka nozares speciālistu sertifikācijas komisijas eksperti

LAAA Ainavu tehniķa projektētāja, Ainavu tehniķa darbu vadītāja un parka dārznieka nozares speciālistu sertifikācijas komisijas eksperti:

– Agrita Kalnozola
– Agnese Leite
– Aivars Blūms
– Aivars Griķis
– Andris Drēska
– Ansis Birznieks
– Avita Jasliņa
– Dace Laiva
– Dace Lukševica
– Edgars Neilands
– Gvido Leiburgs
– Ilze Briede
– Kaspars Vēveris
– Maija Strazdiņa
– Marianna Smona
– Māris Kreicums
– Mārtiņš Šternbergs
– Rinalds Rullis
– Rita Ķirķe

Apstiprināts LAAA 37. kopsapulcē 2021. gada 10. martā.