Projektu katalogi

Tiešsaistes kartes

Latvijas ainavu arhitektu realizētie projekti
Latvijas Ainavu arhitektu asociācija
Tie’ssaistes karte pieejama šeit!

 

Katalogi un krājumi

Latviešu valodā:
2021.gads
AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES ROKASGRĀMATA
Latvijas Ainavu arhitektu asociācija, Indra Purs
Izdevums pieejams šeit!

2019. gads
LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA 2019 KATALOGS
Latvijas Ainavu arhitektu asociācija, SIA “ALPS kuratori”
Izdevums pieejams šeit!

2019. gads
AINAVU ARHITEKTŪRA UN PLĀNOŠANA 25 GADI
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte
Izdevums pieejams šeit!

2015. gads
LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BIEDRĪBAI 20 GADI. IZSTRĀDE
LAAB, 2015
Izdevums pieejams šeit!

2015. gads
AINAVU ARHITEKTŪRA UN PLĀNOŠANA 20 GADI
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte, Jelgava
Izdevums pieejams šeit!

2014. gads
PAGALMU ROKASGRĀMATA
Biedrība “Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība” sadarbības projektā
Izdevums pieejams šeit!

 

Angļu valodā:
2021
LANDSCAPE HERE AND NOW EVERYDAY LANDSCAPES
2021 IFLA Europe Yearbook, European Region of the International Federation of Landscape Architects
Izdevums pieejams šeit!

2019
LANDSCAPE AS COLLECTIVE MEMORY
IFLA Europe Yearbook 2019, , The European Region of the International Federation of Landscape Architects
Izdevums pieejams šeit!

2018
VALUING LANDSCAPE. CONNECTING PEOPLE, PLACE AND NATURE
IFLA Europe Yearbook 2018, The European Region of the International Federation of Landscape Architects
https://www.iflaeurope.eu/assets/docs/ifla_print.pdf

2018
LANDSCAPE ARCHITECTURE AS A COMMON GROUND
IFLA EU Exhibition of the Landscape Architecture Projects in Europe
Izdevums pieejams šeit!

2016
FUTURESCAPES
Yearbook 2016, The European Region of the International Federation of Landscape Architects
Izdevums pieejams šeit!

2015
LANDSCAPE DEMOCRACY
Silver Jubilee Yearbook. European Federation of Landscape Architecture IFLA EU
Izdevums pieejams šeit!