Eiropas Padomes Ainavas balva

Jau piekto reizi Latvijā tiek rīkots Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētais konkurss „Eiropas Padomes Ainavas balva”. Konkursa mērķis ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu
ņemamas par piemēru ainavu kvalitātes mērķu sasniegšanā Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.

Nacionālās atlases mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas ainavu vērtību un mainību, kā arī sabiedrības lomu ainavu attīstībā, apzinot labāko pieredzi ainavu aizsardzībā, kopšanā un
pārvaldībā, kas gūta, gan īstenojot praktiskus pasākumus, gan uzlabojot ainavu pārvaldību, tostarp pētniecību un plānošanu.

Šajā sesijā konkursa nacionālajai atlasei pieteikti septiņi projekti:

  • Jaunauces parka labiekārtošana. Pieteikuma iesniedzējs biedrība “Mēs – Jaunaucei”
  • Ūdens tūrisma attīstības centrs „Bāka”. Pieteikuma iesniedzējs Rēzeknes novada pašvaldība
  • Krāslavas pils kompleksa attīstības I posms (2006. – 2015.). Pieteikuma iesniedzējs Krāslavas novada pašvaldība
  • Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un infrastruktūras attīstība. Pieteikuma iesniedzējs Kandavas novada pašvaldība
  • Latvijas kultūras tradīciju pirmsākumi, Latvijas Dziesmu svētku pirmsākumu vieta-Dikļi. Pieteikuma iesniedzējs Kocēnu novada dome
  • Pasta salas labiekārtošana. Pieteikuma iesniedzējs Jelgavas pilsētas dome.
  • Zaļā pilsētvide – Bērzes upes labā krasta labiekārtošana pie Livonijas ordeņa pilsdrupām. Pieteikuma iesniedzējs Dobeles novada pašvaldība

Iepazīties ar pieteikumiem iespējams Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapā

Pieteikumus, saskaņā ar nolikumu, izvērtējuši attiecīgie plānošanas reģioni, piešķirot punktus piecos kritērijos. Savukārt, līdz 20.septembrim katrs ainavu ekspertu padomes dalībnieks ir tiesīgs vienam
no pieteiktajiem projektiem piešķirt papildus punktu par īpašu ieguldījumu eksperta pārstāvētajā jomā. Latvijas kandidāts Eiropas konkursam tiks paziņots 26.oktobrī LNB, kur notiks Reģionu dienu
aktivitāšu “Brīvības ielu stāsts” un “Ainavu dārgumi” kopīgais pasākums.

Iepriekšējā konkursa sesijā tiesības pārstāvēt Latviju ieguva Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts, kas ir atzīts par labāko arī Eiropas mērogā. Saskaņā ar konkursa tradīciju, katras sesijas
noslēgums tiek organizēts labākā projekta īstenošanas valstī, tāpēc konkursa piektās sesijas noslēgums notika Daugavpilī šī gada 19.-21.jūnijā.

foto: Daugavpils cietoksnis