Metu konkurss objektam “Izglītības un bērnu atpūtas centrs K.Valdemāra ielā 12, Ventspilī”

8. jūnijā Ventspils pilsētas Dome izsludinājusi metu konkursu objektam „Izglītības un bērnu atpūtas centrs K.Valdemāra ielā 12, Ventspilī”.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.09.2018 plkst. 16:00

KOPĒJĀ GODALGU SUMMA: 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro), nosakot šādas godalgas:
1. vietas ieguvējs jeb Konkursa uzvarētājs – 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro);
2. vietas ieguvējs – 8 000 EUR (astoņi tūkstoši euro);
3. vietas ieguvējs – 6 000 EUR (seši tūkstoši euro);
var tikt piešķirta viena veicināšanas prēmija – 3 000 EUR (trīs tūkstoši euro), metam, kurš netiek uzaicināts uz otro konkursa kārtu.

METU KONKURSA MĒRĶIS: iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici objektam “Izglītības un bērnu atpūtas centrs K.Valdemāra ielā 12, Ventspilī”.

Detalizēti ar metu konkursa nolikumu un tā prasībām var iepazīties – šeit.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: KP 2018/050A

KONTAKTPERSONA:

Sarmīte Rugāja
Tālrunis: +371 63 624 269,+371 63 620 958,
e-pasts: sarmite.rugaja@ventspils.lv.