Metu konkurss “Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī”

14. martā Salaspils novada dome izsludināja metu konkursu “Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī”.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.05.2018 plkst. 10:00

KOPĒJĀ GODALGU SUMMA: 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro), nosakot šādas godalgas:
1. vietas ieguvējs jeb Konkursa uzvarētājs – 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro);
2. vietas ieguvējs – 4 000,00 EUR (četri tūkstoši eiro);
3. vietas ieguvējs – 2 000,00 EUR (divi tūkstoši eiro);
divas veicināšanas balvas – katra 1 000,00 EUR (viens tūkstotis eiro) apmērā.

 

METU KONKURSA MĒRĶIS: Iegūt labāko ēkas arhitektūras un teritorijas plānojuma risinājumu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Salaspils novadā.

GALVENIE UZDEVUMI:

– Telpu funkcionālais plānojums, kas nodrošina iespējas īstenot bērnu vispusīgu fizisko un emocionālo attīstību un pilnvērtīgu personāla darbu;

– Lakonisks, apkārtējās pilsētvides kontekstam atbilstošs ēkas arhitektoniskais risinājums;

– Energoresursus taupoša ēka un teritorija;

– Teritorijas labiekārtojums un apstādījumu struktūra – ekoloģiski, videi draudzīgi risinājumi ar izglītojošu funkciju;

– Racionāla satiksmes organizācija projektējamā Rubeņu ielā un PII teritorijā;

– Objekta funkcionālā sasaiste ar apkārtējām ielām un iekļaušana pilsētas apstādījumu struktūrā;

– Izstrādājot projektu, noteikt maksimālo bērnu vietu skaitu

GALVENIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

– Telpu funkcionālais plānojums, kas nodrošina iespējas īstenot bērnu vispusīgu fizisko un emocionālo attīstību un pilnvērtīgu personāla darbu – 35 punkti
– Arhitektoniskā risinājuma atbilstība pilsētvides kontekstam, idejas oriģinalitāte – 35 punkti
– Teritorijas labiekārtojums un apstādījumu struktūra – ekoloģiski, videi draudzīgi risinājumi ar izglītojošu funkciju – 15 punkti
– Racionāla satiksmes organizācija apkārtējās ielās un objekta funkcionālā sasaiste ar apkārtējām ielām – 15.punkti

Detalizēti ar metu konkursa nolikumu un tā prasībām var iepazīties – šeit.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SND 2017/69

KONTAKTPERSONAS:

Metu konkursa žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs:
Inese Apine, tālrunis: +371 67 981 033, e-pasts: inese.apine@salaspils.lv.

Metu konkursa žūrijas komisijas locekle:
Daiga Veinberga, tālrunis: +371 67 981 063, +371 29 277 448, e-pasts: daiga.veinberga@salaspils.lv