Senioru vingrošanas laukuma izbūve Liepājā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Senioru vingrošanas laukuma izbūve Liepājā

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Liepājas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Ganību iela 135/141, Liepāja, LV-3411

PASŪTĪTĀJS

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Fixman”

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Senioru vingrošanas laukuma dizains – Ilze Janpavle, ainavu arhitekte, Miks Lukstiņš, rekreācijas laukumu drošības inspektors, SIA Fixman

PROJEKTA IZSTRĀDE

2019

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Fixman”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Apbūves laukums 293 m2

APRAKSTS

Brīvdabas senioru vingrošanas laukums atrodas pie Liepājas pilsētas domes Veco ļaužu dzīvojamās mājas. Laukums ir integrēts ēkas iekšpagalmā vienā no aktivitāšu zonām un tajā kopumā uzstādītas 24 vingrošanas iekārtas, kas īpaši veidotas lietošanai senioriem. Iekārtas paredzētas dažādu locītavu, līdzsvara un koordinācijas trenēšanai, kā arī koncentrēšanās un atmiņas spēju uzlabošanai. Šis ir viens no retajiem publiskās ārtelpas objektiem, kas veidots tikai un vienīgi veco ļaužu mērķa grupai.

PIETEICĒJS

SIA “Fixman”

FOTO AUTORI