Roņu ielas pārbūve un teritorijas labiekārtojums izejai uz pludmali

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Roņu ielas pārbūve un teritorijas labiekārtojums izejai uz pludmali

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Liepājas valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Roņu iela, Liepāja

PASŪTĪTĀJS

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “FIRMA L4”, būvprojekta vadītājs Jānis Langenfelds; apakšuzņēmējs SIA “CORE projekts” labiekārtojuma sadaļas izstrādei, būvprojekta daļas vadītāja Ināra Miezīte

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Būvprojekta labiekārtojuma sadaļu izstrādāja SIA “CORE projekts” speciālisti:
– Anrijs Tērauds (ain.arh.) – ģenplāna, labiekārtojuma plāna, apstādījumu plāna un apgaismojuma koncepcijas izstrāde. Mazo arhitektūras formu dizaina izstrāde.
– Atis Caune (arh.). Inženierbūvju projekts (ģērbtuves, dušas kabīnes, platformas u.c.) un mazo arhitektūras formu dizaina izstrāde.
– Herta Lielzeltiņa (arh.). Tehniskie rasējumi un vizualizācijas.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2018-2019

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2020-2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “A-Land”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

1) Roņu ielas pārbūvētais kopējais garums ir 797,00 m; 2) kopējā platība kurā veikti darbi 18268,64m2; 3) brauktuves platība/ietvju platība 9236,46/5872,18 m2 ; 4) zālāju platība/nomales platība 3160,00 m2; 5) nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju -; 6)koka laipas seguma takas 589,92 m2

APRAKSTS

2015. gadā, izstrādājot Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes tematisko plānojumu, tika paredzēta Roņu ielas rekonstrukcija un izejas uz jūru izbūve, realizējot ideju par pilsētas un pludmales telpisko saplūšanu. Roņu ielas labiekārtojums ir Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes vienotās dizaina koncepcijas sākuma punkts – vienotai formai, saskaņotam materiālu pielietojumam, kompozicionālajam izkārtojumam un praktiski lietojamiem dizaina objektiem.

PIETEICĒJS

Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija

FOTO AUTORI