Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Ālandes upes atpūtas kompleksa izveide

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Ālandes upes atpūtas kompleksa izveide

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Dienvidkurzemes novads

OBJEKTA ADRESE

Lielā iela 56, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads

PASŪTĪTĀJS

Grobiņas novada dome (šobrīd Dienvidkurzemes novada pašvaldība)

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Uģis Šēnbergs, arhitekts”

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Iesaistīti speciālisti no SIA “Uģis Šēnbergs, arhitekts”- arhitektūras, inženierijas jomas. Veikums:1)vēsturisko un dabas īpašību apzināšana 2)jaunas kultūrvietas radīšana pilsdrupās-pieejamība, estrāde 3)rekreācijas vietu izveide- pastaigu taka gar upi, skatu tornis 4)vides kvalitātes uzlabošana

PROJEKTA IZSTRĀDE

2015-2016

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2018-2019

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Grobiņas SPMK”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2019

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Gabiona siena (vēja barjera) – 63m garumā; pils pagalma pārbūve 907,0 m2 platībā; pandusa izbūve 46 m garumā; gājēju ceļa/apkalpes piebrauktuves izbūve 56 m garumā; pastaigu takas ar labiekārtojumu izbūve 2,6km garumā; terases ar kāpnēm izbūve 289,0 m2 platībā.

APRAKSTS

Ālandes upes atpūtas komplekss Grobiņā-izbūvēta pastaigu taka gar Ālandes upi un pārbūvēts Grobiņas pilsdrupu ieejas mezgls. Projekts sniedz ieguldījumus nozīmīgu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, uzlabo pieejamību, veicina pasākumu rīkošanu, izveidojot estrādi un pasākumu vietu pilsdrupu centrālajā daļā, veido rekreācijas vietas–kaskādi un skatu platformu – izceļ skatus uz ainaviski vērtīgām teritorijām, aktualizē Grobiņas lokālo identitāti, izceļot kuģniecības motīvus elementos.

PIETEICĒJS

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

FOTO AUTORI