Izsludināts metu konkurss par Rīgas cirka ēkas atjaunošanu

VSIA “Rīgas cirks” izsludinājis metu konkursu “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzijai”.

KONKURSA MĒRĶIS – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu metu.

NOVIETNE UN OBJEKTS – Rīgā, Merķeļa ielā 4, teritorija starp Merķeļa un Alfrēda Kalniņa ielu (kadastra nr. 0100 005 0014) 3807 m² platībā. Metu konkursa izpētes teritorija ietver pilsētas teritoriju ar piegulošajām ielām, infrastruktūru un apbūvi.

KONKURSA PRIEKŠMETS – apbūves iecere, kas attēlo kompleksu Rīgas cirka teritorijas rekonstrukciju un perspektīvo attīstību. Apbūves iecerei jāietver arhitektoniskie un funkcionālie cirka renovācijas un paplašināšanas risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumi ar teritorijas labiekārtojumu.

DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – 2018. gada 4. jūnijs

KOPĒJAIS BALVU FONDS – 35 000 EUR
Pirmā vieta – 15 000 EUR
Otrā vieta – 10 000 EUR
Trešā vieta – 7 000 EUR
Trīs veicināšanas balvas – katra 1 000 EUR

KONKURSA ŽŪRIJA – starptautiski atzīti Francijas, Nīderlandes, Somijas un Latvijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti, pilsētplānotāji, cirka speciālisti; institūciju – Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Arhitektu Savienība, Rīgas pilsētas būvvalde, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Konkursa rīkotāja VAS “Rīgas cirks”, pārstāvji.

KONKURSA NOLIKUMSŠEIT.

REĢISTRĒŠANĀSŠEIT.

VAIRĀK INFORMĀCIJASŠEIT.