Aicinām plānošanas reģionus, pašvaldības, to apvienības, valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas pieteikties Eiropas padomes Ainavas balvai!

Jau piekto reizi Latvijā tiek rīkots Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētais konkurss “Eiropas Padomes Ainavas balva”.  Konkursa mērķis ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas par piemēru ainavu kvalitātes mērķu sasniegšanā Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.

Nacionālās atlases mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas ainavu vērtību un mainību, kā arī sabiedrības lomu ainavu attīstībā, apzinot labāko pieredzi ainavu aizsardzībā, kopšanā un pārvaldībā, kas gūta, gan īstenojot praktiskus pasākumus, gan uzlabojot ainavu pārvaldību, tostarp pētniecību un plānošanu.

Eiropas padomes Ainavas balvai var pieteikt īstenotus projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un plānošanā vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas vai publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par ainavu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabiedrību), kas kalpotu kā piemērs ainavu kvalitātes uzlabošanai arī citās pašvaldībās un Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.

Lai pieteiktos konkursa nacionālajai atlasei, aicinām aizpildīt pieteikuma veidlapu un kopā ar pielikumiem iesniegt to VARAM līdz 2018. gada 31. maijam:

Konkursa nacionālās atlases dokumenti (nolikums un pieteikuma veidlapa) pieejama ŠEIT.

Papildus informācija Telpiskās plānošanas departamentā, sazinoties ar vecāko eksperti Daci Grantu pa e-pastu dace.granta@varam.gov.lv vai tālruni +371 67 026 553.

Katra valsts uz konkursu drīkst izvirzīt vienu kandidatūru. Latvijas kandidatūra tiks noteikta nacionālajā atlasē, kas ar kopīgu pasākumu noslēgsies šī gada oktobrī.

Iepriekšējā konkursa sesijā tiesības pārstāvēt Latviju ieguva Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts, kas ir atzīts par labāko arī Eiropas mērogā. Saskaņā ar konkursa tradīciju, katras sesijas noslēgums tiek organizēts labākā projekta īstenošanas valstī, tāpēc konkursa piektās sesijas noslēgums notiks Daugavpilī šī gada 19.-21.jūnijā.

Aicinām arī Jūs piedalīties šajā pasākumā, līdz 15.aprīlim reģistrējoties tiešsaistes formā, kas ir pieejama ŠEIT.

Lūgums ņemt vērā, ka transporta un nakšņošanas izdevumus noslēguma pasākuma dalībniekiem jāsedz pašiem.

Valsts sekretārs – Par Eiropas Padomes Ainavas balvas sesto sesiju.