Vadlīnijas ilgtspējīgiem lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros biedrības “CLEANTECH LATVIA” vadībā ir izstrādāts dokuments – Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās, kas ir vērtīgs profesionāls materiāls visiem būvniecības nozares speciālistiem.
Projekta īstenotājs: Biedrība CLEANTECH LATVIA
Projekta vadītāji: Evija Pudāne un Elizabete Betija Ozola
Pētījuma autori: Jurijs Kondratenko, Daina Ieviņa, Marta Zemīte, Floris Boogaard, Ilze Rukšāne, Arnita Verza, Klinta Alpa-Šulmane
Izstrādātie materiāli būs noderīgi ikviena būvinženiera un arhitekta darbā un tie ir pieejami lejupielādei bez maksas.

METODISKIE NORĀDĪJUMI LIETUS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAI TIPISKAJĀS SITUĀCIJĀS

PROJEKTĒŠANAS VADLĪNIJAS ILGTSPĒJĪGO LIETUS ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS RISINĀJUMU IZMANTOŠANAI

ZINĀTNISKĀS LITERATŪRAS UN STARPTAUTISKĀS PIEREDZES APKOPOJUMS

 

Jūsu jautājumi, komentāri un ierosinājumi par šo dokumentu tiek laipni gaidīti uz e-pastu info@cleantechlatvia.com