SVEICAM TREŠAJĀ STARPTAUTISKAJĀ AINAVU DIENĀ!

2019. gada 20. oktobris ir Eiropas Padomes trešā Starptautiskā ainavas diena – “Ainava un ūdens”, kas šogad popularizē ūdens vērtību ainavā.

Eiropas Ainavu konvencija attiecas uz visām dalībvalstu teritorijām un ietver dabiskās, lauku, urbānās un piepilsētu teritorijas. Tā ietver “jūras teritorijas un iekšējos ūdeņus”. Tā attiecas uz ainavām, kuras var uzskatīt par izcilām, tāpat kā uz ikdienišķām vai degradētām ainavām.”

Konvencijas preambulā teikts, ka “ainavas ir galvenais indivīdu un sabiedrības labklājības elements un ka to aizsardzība, pārvaldība un plānošana ikvienam piešķir tiesības un atbildību”.

“Ikviens” ir aicināts svinēt šo Starptautisko ainavu dienu, kas veltīta ūdenim ainavā, ikkatrā valstī.

Vairāk informācija ir atrodama šeit.