SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENU KOMISIJAS SĒDE AINAVU ARHITEKTIEM

SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENU KOMISIJAS SĒDE AINAVU ARHITEKTIEM
PLĀNOTA 2021.GADĀ LAIKA PERIODĀ NO 8.NOVEMBRA LĪDZ 17.NOVEMBRIM, DIENA UN LAIKS TIKS PRECIZĒTS

Iesniedzamo dokumentu sarakstu skatīt AINAVU ARHITEKTŪRAS SPECIĀLISTU SERTIFICĒŠANAS KVALITĀTES ROKASGRĀMATĀ

Papildus iesniedzams CV un nozīmīgāko darbu PORTFOLIO.
Visi dokumenti iesniedzami elektroniski un drukātā formā (izņemot portfolio, kas iesniedzams tikai elektroniski). Pēc sertifikācijas eksāmena izdrukātos projektus izsniegs atpakaļ.

 

PIETEIKUMU SERTIFICĒŠANAI  IESNIEGT EVITAI ZAVADSKAI LĪDZ 2021. GADA 11. OKTOBRIM, individuāli sazinoties
pa  E-pastu: evita.zavadska@gmail.com vai tālruni: +371 26 145 121