NODIBINĀTA AINAVU PĀRVALDĪBAS KOPA

Ainavu arhitektu asociācija ar prieku paziņo par  Ainavu pārvaldības kopas izveidošanu, kas apvieno pašvaldībās un valsts iestādēs strādājošos telpisko transformāciju speciālistus  – ainavu arhitektus, telpiskās attīstības plānotājus, teritorijas apsaimniekošanas  un citus speciālistus.

Ainavu pārvaldības kopas dibināšanas sapulce notika  2020. gada 21. janvārī.

 Sapulces dalībniekus savās telpās Jūrmalas gatvē Rīgā uzņēma  SIA Rīgas meži.

Ainavu pārvaldības kopas dibināšanas sapulcē klātienē piedalījās speciālisti no 16 Latvijas pašvaldību un valsts institūcijām.

Sapulces atklāšanā ceļa vārdus teica SIA Rīgas meži valdes loceklis Uldis Zommers,

LAAA valdes priekšsēdētāja Helēna Gūtmane informēja  par  aktuālajiem jautājumiem, kurus risina Asociācija.

SIA “Rīgas meži” Dārzu un parku daļas vadītājs Jānis Lediņš iepazīstināja  ar Rīgas mežiem un   ainavu  pārvaldības aktualitātēm.

Dalībnieki strādāja domu apmaiņas  darbnīcas, izkristalizējot klātesošo speciālistu viedokļus par  ainavu, publisko ārtelpu – tās kvalitātēm, mērķiem, realitāti un sapņiem. Notika informācijas apmaiņa par ainavas un publiskās ārtelpas jautājumiem, ar kuriem strādā pašvaldības, valsts iestādes, par ainavu arhitektūras speciālistu lomu telpisko transformāciju procesos.

Tika radītas idejas un apspriesti jaunizveidotās Ainavas pārvaldības tuvākā gada rīcības, starp tām

  • kopēju informācijas apmaiņas platformu kopas dalībniekiem izveidošana;
  •  “muļķīgo jautājumu un gudro atbilžu” vietni, kur jaunie un pieredzējušie speciālisti varētu uzdot dažādus jautājumus;
  •  Pieaicinot VARAM, LPS, Ekonomikas ministrijas, Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvjus organizēt pieredzes apmaiņas semināru par likumdošanas jautājumiem.

Dalībnieki īpaši uzsvēra, ka būtiski iepazīties ar citu pašvaldību un saistīto jomu  speciālistu pieredzi un darbiem.  Tāpēc svarīgi, paralēli ikgadējām kopīgām sapulcēm, organizēt mazāka mēroga tikšanās reģionu mērogā, tikšanās ar kaimiņu pašvaldību speciālistiem,   diskutējot par   aktuālām tēmām.

Kā aktuāls tika uzsvērta nepieciešamība iesaistīt ainavu arhitektūras dažādo jomu speciālistus visos telpisko transformāciju posmos –  plānošanā, projektēšanā, autoruzraudzībā, pārvaldībā un uzturēšanā.

Pagaidām esam apzinājuši telpisko transformāciju speciālistus  35 pašvaldībās  un  iestādēs: Alūksne, Ādaži, Bulduru dārzkopības skola, Carnikava, Cēsis, Daugavpils pilsēta,  Garkalne, Gulbene, Ikšķile, Jelgavas pilsēta, Jēkabpils, Jūrmala, Kurzemes plānošanas reģions, Ķekava, Latgales plānošanas reģions, Lielvārde, Liepāja, Limbaži, Madona, Mārupe, Ogre, Pāvilosta,  Rīga, Rīgas meži, Rīgas Plānošanas reģions, Salacgrīva, Salaspils, Saulkrasti, Smiltene, Stopiņi, Talsi, Tukums,  Ventspils pilsēta, Vidzemes Plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions.

Lūdzam ieteikt papildinājumus mūs sarakstam!

Gaidām Jūsu priekšlikumus tālākai sadarbībai!

Jautājumiem un priekšlikumiem kontaktpersona Ieva Kraukle tālr. 29455400, e-pasts ieva.kraukle@hotmail.lv.

 

Bildes no Ainavu pārvaldības kopas dibināšanas sapulces ir aplūkojamas zemāk.