Līdzsvars starp labu ainavu dizainu, gaisma cilvēkiem un nakts aizsardzība

Laba ainavas dizaina līdzsvarošana ar tumšu debesu aizsardzību ir jauns izaicinājums. Ar ainavu dizaina un tumšo debesu ekspertiem tiks sniegts profesionāls ieskats par to, kā abus aspektus var apvienot, lai radītu drošību cilvēkiem harmonijā ar dabu.
LAIKS: 25.01. 14:00
VALODA: angļu valodā.
Vairāk informācija un reģistrācija pieejama šeit: Licht Plus RE/MOTE Dark Sky Selux