Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”

“Nosaucot vārdā vietas un ainavas, kas ir nacionālais dārgums, kā arī vietas un ainavas reģionos,
novados, pagastos, laika gaitā veidotos Latvijas ainavu dārgumu krātuve.” /Aija Melluma/

Kopš 2017. gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kopā ar Latvijas
nacionālo bibliotēku (LNB) un plānošanas reģioniem īsteno vienu no Latvijas simtgades pasākumiem
“Reģionu dienas” aktivitāte “Dāvana Latvijai elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt””. Sīkāka informācija par aktivitāti https://www.ainavudargumi.lv/.

Aktivitātes ievaros, ar sabiedrības aktīvu iesaistīšanos, tika nosaukti apmēram 1000 Latvijas ainavu
dārgumi, no kuriem, ar sabiedrības balsojumu un ainavu ekspertu vērtējumu, izvēlēti 10 katru
reģionu raksturojošie ainavu dārgumi. Par 50 Latvijas ainavu dārgumiem apkopoti stāsti, atmiņas,
fotogrāfijas un liecības, ierosinājumi par ainavas tālāko attīstību. 2018. gadā veikta ainavu dārgumu
fotofiksācija.

Materiāli apkopoti izstādē, kas vispirms būs aplūkojama reģionos, izstāžu atklāšanas dienā notiks
diskusijas.

 • Kurzemes plānošanas reģionā izstāde Kuldīgas mākslas namā no 26. septembra līdz 13.
  oktobrim / diskusija 26. septembrī plkst. 10.00
 • Latgales plānošanas reģionā izstāde Lūznavas muižā no 11. septembra līdz 1. oktobrim /
  diskusija 11. septembrī plkst. 11.00
 • Rīgas plānošanas reģionā izstāde Turaidas muzejrezervātā no 7. septembra līdz 12.
  oktobrim / diskusija 14. septembrī plkst. 11.00
 • Vidzemes plānošanas reģionā izstāde muzejā “Jāņa skola” Jaunpiebalgā no 12.
  septembra līdz 10. oktobrim / diskusija 12. septembrī plkst. 10.30
 • Zemgales plānošanas reģionā izstāde Jelgavas pilī no 5. septembra līdz 11. oktobrim /
  diskusija 5. septembrī plkst. 11.00

Šī gada 26. oktobrī visu 50 ainavu dārgumu izstāde būs aplūkojama LNB.

Novembrī, decembrī un visa nākamā gada garumā, iepriekš sazinoties ar bibliotēku (e-pasts:
madara.daudze@lnb.lv), izstādi gan atsevišķās daļās, gan kopumā būs iespējams demonstrēt visā
Latvijā. Ainavu dārgumu fotoattēli, kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu stāsti un iespaidi par tiem tiek
saglabāti arī elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē. No oktobra tā būs pieejama tīmekļa vietnē
www.ainavudargumi.lv.

Aicinām apskatīt izstādi un piedalīties diskusijās, kurās runāsim par ainavu vērtību un nozīmi mūsu
dzīvē laika ritumā, kā arī par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākotnē un kas darāms, lai to sasniegtu.

Visas reģionālās izstādes, tostarp izstāde LNB, kā arī diskusijas būs apmeklējamas bez maksas.

Izstāde būs apskatāma arī LAAA kopsapulces laikā 2019. gada februārī (informācija par kopsapulces
vietu un laiku būs drīzumā).