LAAA saņēma Rīgas arhitekta biroja vadītāja vēstuli par Rīgas domes ar pilsētvides saistīto struktūru

Informējam mūsu lasītājus, ka 2020. gada 20. jūlijā Latvijas Ainavu arhitektu asociācijā (LAAA) tika saņemta Rīgas arhitekta biroja vadītāja Gvido Prinča vēstule par Rīgas domes ar pilsētvidi saistīto struktūru – Rīgas pilsētas Būvvaldes, Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta – reorganizācijas uzdevumu. Vēstulē paustas bažas par turpmāko Rīgas arhitektūras procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību.
Daudzās procesuālās neskaidrības, par kurām izsaka bažas Rīgas arhitekts, liek pievērst pastiprinātu sabiedrības uzmanību par reorganizāciju atbildīgās darba grupas rīcības kārtībai, un turpmākajam darba grupas sastāvam.
LAAA deleģētie ainavu arhitekti, pārstāvot sabiedrības un profesionāļu tiesības uz kvalitatīvu ārtelpu un tajā noritošajiem procesiem – notiekošajām pārmaiņām pievērsīsim īpašu uzmanību!
Ar Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” darbības stratēģiju 2020.–2023. gadam var iepazīties šeit! 

Cieņā, LAAA valde