Konference Kvartālu attīstība – pieredze un risinājumi

LAAA aicina piedalīties konferencē “Kvartālu attīstība – pieredze un risinājumi”. Norises laiks – 2020. gada 2. jūnijs plkst. 11.00 – 15.30 sapulču platformā ZOOM.

Organizatori – Rīgas pilsētas arhitekta birojs un biedrība Building Design and Construction council. Konference tiek sertificēta Latvijas Arhitektu savienībā, tās digitālais apmeklējums sniegs kompetences punktus. Lūgums pieteikties savlaicīgi, atbildot uz e –pastu. pieslēgšanās platformai tiks nodrošināta ar speciālu saiti, kā arī tiks sniegts tehniskais atbalsts, ja tāds būs nepieciešams. Konferences laikā čatā būs iespējams uzdot jautājums un saņemt lektoru atbildes.

Konferences saturs Rīgas pilsētas arhitekta biroja sesija (1.) «Kvartāla mērogs un kompleksa pieeja mājokļu plānošanā un būvniecībā un daudzdzīvokļu māju renovācijā»

11.00 – Rīgas pilsētas arhitekta Gvido Prinča uzruna
11.15 – Artis Zvirgzdiņš, vortāla A4D redaktors, arhitekts, arhitektūras kritiķis. Tēma – Rīgas kvartāls. Kompleksa mājokļu kvartāla apbūves ideja Rīgas 20. gadsimta pilsētbūvniecībā.
11.35 – Aleksandrs Feļtins, pilsētbūvnieks un arhitekts, maģistra grāds Delftas Tehniskajā universitātē, eksperts. Tēma – Kvartāls mikrorajonā: modernisma supermēroga salāgošana ar pagalmu principu. Pļavnieku piemērs.
11.55 – Artūrs Lapiņš, restaurācijas arhitekts, praktizē kopš 1997.gada, studē doktorantūrā, uzstājas zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs. Tēma – Staļinku un hruščovku kultūrvēsturiskās vērtības.

12.15 – Laimdota Šnīdere Tēma – Kompleksas daudzdzīvokļu māju renovācijas ekonomiskie aspekti
12.35 – Kristaps Kaugurs, maģistra grāds pilsētu un reģionālā plānošanā Stokholmas Universitātē, studējis Utrehtas universitātē, Rīgas pilsētas arhitekta biroja projektu vadītājs. Tēma – Kompleksas pieejas nepieciešamība mājokļu plānošanā, būvniecībā un renovācijā. Kopenhāgenas piemērs.
12.55 – kafijas pauze
Biedrības «Building Design and Construction Council» (BDCC) sesija (2.) «Pilsētu kvartāli – modernā darba, dzīves un radošā telpa»
13.10 – biedrības BDCC uzruna, Gunita Jansone, Agrita Lūse
13.15 – Edgars Neilands, koku eksperts, arborists, Labie koki vadītājs, darbs Latvijā, Eiropā un pasaulē. Tēma – Koku stādīšana un izmaksas, koku saglabāšana – kas jāzina arhitektiem.

13.35 – Anna Vasiļjeva, arhitekte, izglītība RTU APF, maģistra darbs «Degradēto teritoriju revitalizācija Rīgā», RDĪD Būvniecības pārvalde projektu vadītāja,
Alta Grupa arhitekte, realizējot daudzveidīgus objektus – privātmājas, īres nami, kvartāli. Tēma – Kvartāla 5-26 atjaunošana un restaurācija. Kvartāls apvieno divas adreses – Čaka iela 26 (arhitekts K.Pēkšēns) un Avotu iela 5 (arhitekts A.Vanags), kas ļāvis izveidot pievilcīgu kopēju iekšpagalmu, kalpojot par lielisku pamatu ēku iemītnieku modernās komūnas radīšanai.
13.55 – Nataļja Monkevičiene, Eastnine Biznesa nodaļas attīstītāja, daudzu Lietuvas vērienīgu projektu realizētāja, tostarp arī biroju ēku, kuras saņēmušas ilgtspējas sistēmas BREEAM sertifikācijas augstu novērtējumu. Tēma – Kimmel kvartāls Rīgā, plānotā estētika un funkcija. Drīzumā tiks izsludināts atvērts konkurss arhitektūras projektam.
14.15 – Alexander Boganik, Acoustic group tehniskais direktors. Tēma – Sonaspray – efektīvs skaņas absorbcijas risinājums. Objektu pieredze – Alfa Banka, Šeraton viesnīca, Saranskas lidosta, Baltkrievijas vēstniecība, u.c.

14.35 – Nora Gavare, dizainere, interjera biroja NŌR (2015. g.) un pilsētvides kopienas dārza _audz_ (2019. g.) radītāja. Impulsu pievērsties cilvēka attiecībām ar pilsētu guvusi studējot dizainu Latvijas Mākslas akadēmijas un pilsētvides dizainu Hongkongas Politehniskās universitātes maģistrantūras programmās. Piedalījusies dažādos dizaina un fotogrāfijas konkursos, konferencēs un izstādēs. Tēma – par vietām, kuras radītas cilvēkam un kuras radītas AR cilvēkiem. Dzīvojama pilsētvide kā atslēga uz ilgtspējīgas sabiedrības veidošanos. Stāsts par Starptautiskās Universālā dizaina balvas 2020 ieguvušo kopienas dārzu pilsētvidē «audz» – no idejas līdz realizācijai, no sēklas līdz auglim, no noslēgtības līdz jēgai.
14.55 – Ivars Šļivka, arhitekts, Ivara Šļivkas arhitektu biroja vadītājs, daudzu nozīmīgu projektu autors. Tēma – Kalēju kvartāls – jauns kvartāls starp Kalēju ielu un Vecpilsētas laukumu.
15.15 – Dainis Matulis, LVS sadarbības projektu vadītājs. Studējis Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Dublinas Universitātes koledžā iegūts maģistra grāds starptautiskajās attiecībās. Ilggadējā pieredze Ekonomikasministrijā atbilstības novērtēšanas jomā, specializēts atašejs Briselē tehniskās harmonizācijas, standartizācijas un būvniecības jautājumos Latvijas Prezidentūras ES laikā, Eiropas Komisijas TAIEX programmas eksperts. Tēma – BIM zināšanu pārnese un kompetences veidošana būvniecības nozares digitālai pārveidei. Tehnoloģiju ietekmēti biznesa modeļi un procesi strauji mainās Latvijā un pasaulē. Izaicinājumus digitālai pārveidei rada procesu nesakritības uzņēmumos, kā arī speciālistu atšķirīgā gatavības pakāpe. Prezentācijā stāstīs par publisku iniciatīvu BIM formālās un neformālās izglītības atbalstam, paraugprakses popularizēšanai – līdz šim paveikto un turpmākiem plāniem.
15.35 – Baiba Vērpe, arhitekte, arhitektūras pētniece, publiciste, RTU Arhitektūras fakultātes doktorante ar disertācijas tēmu «Jūrmalas arhitektūra». Tēma – «Jaunās apbūves kvartāli vēsturiskās vides kontekstā Jūrmalā» tiks izklāstīta viena no būtiskākajām tēmām Jūrmalas mūsdienu arhitektūrā – kā investīciju objekti ienāk vēsturiskajā vidē un kādi kompromisi tiek panākti starp vides vērtību saglabāšanu un maksimālo apbūves parametru sasniegšanu

Savu pieteikumu uz konferenci sūtīt uz e-pastu: agritaluse.buvniekupadome@gmail.com