“KIMMEL” kvartāla 21. gadsimta pārmaiņas

STARPTAUTISKA METU KONKURSA REZULTĀTI

Bijušās alus darītavas “Kymmel” teritorija ir unikāla Rīgas vēsturiskā centra apbūves kontekstā, jo kvartālā, ar ievērojamu reljefa kritumu Kr.Valdemāra ielas virzienā, vērojama koka un mūra ēku apbūve kopš 19. gadsimta, ar atšķirīgu stāvu skaitu, vēsturisko un funkcionālo izcelsmi. Ēku grupa gar Bruņinieku ielu (klasicisma laika dzīvojamā ēka ar dārzu, eklektisma laika koka dzīvojamā ēka, daudzstāvu mūra ēka fabrikas strādniekiem un kaltes ēka ar blakus esošo ražošanas korpusu) reprezentē pilsētas apbūves un ekonomiskās attīstības vēsturi vairāk nekā gadsimta garumā – laiku, kad Rīga no feodālas pilsētas kļuva par industriāli attīstītu kapitālisma lielpilsētu. Alus darītavas “Kymmel” pirmsākumi meklējami jau 1815. gadā, kad Vecrīgā, Mārstaļu ielā 89 un 90 tika nodibināta neliela alus darītava un iesala rūpnīca “P.R. Kymmel”. 1938. gadā alus darītavas teritorijā Bruņinieku ielā tika ierīkoti alus pagrabi, 1840. gadā tika uzstādītas jaunas iekārtas, bet 1850. gadā uzbūvētas jaunas ēkas alus rūpnīcai, kuru pārsauca par “C. L. Kymmel”. Alus darītava ieguva monopoltiesības alus un portera ražotnei, kas 19. gadsimta 70. gados izraisīja plašus būvniecības darbus – realizējot galvenos rūpnīcas korpusus, pagrabus, staļļus un dzīvojamās ēkas. 20. gadsimtā, kara darbības rezultātā, pārtrūka ražotnes izaugsme un darbības kontinuitāte, līdz 21. gadsimta sākumā rūpnieciskā funkcija izzuda kā tāda. Mainoties teritorijas apsaimniekotājiem, mainījusies kvartāla perspektīvās attīstības vīzija, nezaudējot savu pievilcību. Tā 2005. gadā tika izstrādāts kvartāla attīstības projekts, kas paredzēja izveidot mūsdienīgu dzīvojamo un biroja ēku kvartālu. 2016. gadā RTU AF absolvents Kārlis Graudiņš savā diplomdarbā izstrādāja bijušās alus darītavas kvartāla attīstības un revitalizācijas projektu, saglabājot vēsturisko ēku arhitektoniskās vērtības un apvienojot tās ar jaunu, mūsdienīgu arhitektūru, bet 2017. gadā RISEBA absolvente Krista Skujiņa diplomdarbā kvartāla rekonstruētajos apjomos un jaunbūvēs piedāvāja dažādas funkcijas – alus darītavu, inovatīvo industriju, tirgu, dzīvojamo un biroja ēku. 2017. gada rudenī “MCITY 9” izsludināja starptautisku arhitektūras un pilsētbūvniecības konkursu “Par labāko “Kimmel” kvartāla telpiskās attīstības vīzijas priekšlikumu Rīgā”, kas noslēdzās 2018. gada februārī.

“Kimmel kvartāla” konkursa mērķis ir pārveidot bijušās alus darītavas “Kimmel Rīga” teritoriju par mūsdienīgu A klases biroju kvartālu ar nepieciešamajām papildfunkcijām – pazemes autostāvvietu, rekreācijas zonu, kafejnīcām, restorāniem, veselības un sporta centru, respektējot kvartāla kultūrvēsturiskās vērtības, saglabājot pilsētvides evolūciju un raksturu. Teritorijas vidusdaļā iecerēta apbūve ar publiski pieejamu labiekārtotu iekšpagalmu ar apstādījumiem, soliņiem, kafejnīcu terasēm. Savukārt, gar Stabu un Krišjāņa Valdemāra ielām, paredzēta perimetrālā apbūve, arhitektoniski akcentējot kvartāla stūrus, īpašu uzmanību pievēršot esošajām un plānotajām gājēju/velosipēdistu plūsmām, kā arī zemesgabala reljefa īpatnībām esošajā pilsētvidē. Konkursa priekšlikumus vērtēja atbilstošo jomu vadošie speciālisti, institūciju – VKPAI, RPAD, Rīgas pilsētas Būvvaldes un Latvijas Arhitektu savienības – pārstāvji, kā arī starptautiski atzīti arhitekti – Manuelle Gautrand (Francija) un Joachim Schultz-Granberg (Vācija). Žūrijas komisija augsti novērtēja konkursa pretendentu piedāvātos risinājumus kultūrvēsturiskajai pilsētvidei, ar sarežģīto un daudzveidīgo projektēšanas programmu, tomēr nolēma nepiešķirt pirmo vietu, bet gan vienu 2. vietu Dānijas arhitektu birojam “Schmidt Hammer Lassen Architects”, divas 3. vietas – Lielbritānijas arhitektu birojam “Zaha Hadid Architects” sadarbībā ar Latvijas arhitektu biroju “SUDRABA ARHITEKTŪRA”, ainavu arhitektūras biroju “ZALA Landscape architects” un projektēšanas biroju “REM PRO” un Lietuvas arhitektu birojam “DO Architects”, veicināšanas balvas tika piešķirtas Dānijas arhitektu birojam “Henning Larsen” kopā ar Latvijas arhitektu biroju “Mark Arhitekti” un personu apvienībai “L.A.S” (Lauder Architects, ainavu projektēšanas darbnīca ALPS, Sarma & Norde arhitekti).

Projektu ar devīzi GW181 (autori: Schmidt Hammer Lassen Architects/Dānija) žūrija novērtēja kā interesantāko no iesniegtajiem konkursa priekšlikumiem, kurā profesionāli skaidri pasniegta radoša arhitektūras ideja, kas veiksmīgi integrēta apkārtējās pilsētvides kontekstā, īstenojot pārdomātu funkcionalitāti gan plašajām publiskajām telpām ielas un 2. stāva līmenī, gan racionālā biroju telpu plānojumā. Projekta autori radījuši īpašu, uzstādītajam uzdevumam atbilstošu, atmosfēru iekškvartālā ar viena atvērta un viena segta pagalma arhitektonisko estētiku, kura varētu kļūt par unikālu, ikonisku un pievilcīgu vietu Rīgā. Otrreiz pielietoto ķieģeļu un laikmetīgu, biroju funkcijai raksturīgu, fasādes materiālu kombinācija nodrošina iespēju nolasīt kvartāla atšķirīgo, industriālo vēsturi (eksponējot bijušās ražotnes dūmeni kā vietzīmi). Arhitektoniskā formu valoda norāda uz reprezentatīvas administratīvas ēkas funkciju, fasāžu augšējo stāvu būvplastika – ar izvirzījumiem un ierāvumiem, izteikto ritmiku, kvalitatīvu ķieģeļu faktūru un metāla fasādes elementiem – veido relatīvi vieglu kopējo būvapjoma uztveres efektu. Būvapjoma augšējos stāvos dominē ritmika, bet acu garāmgājēja uztveres līmenī – pusloka arku formu plastika. Neraugoties uz to, ka pusloka arka nav pārāk izplatīta forma Rīgas arhitektūrā, tā rada asociāciju ar Kimmel teritorijas pagrabu velvēm un arkām. Gar Kr.Valdemāra ielu piedāvātās segtās arkādes veido ielas paplašinājumu, kas ļauj amortizēt gājēju un kvartāla lietotāju plūsmu intensitāti.

Konkursa ietvaros labākais kvartāla vēsturiskā mantojuma renovācijas priekšlikums bija darbs ar devīzi 000_KQ (Lielbritānijas arhitektu biroja Zaha Hadid Architects sadarbībā ar Latvijas arhitektu biroja SUDRABA ARHITEKTŪRA, ainavu arhitektūras biroja ZALA Landscape architects un projektēšanas biroju REM PRO), kurā redzama autoru profesionalitāte piedāvāt pilsētniekiem un kompleksa lietotājiem augstvērtīgi labiekārtotu pilsētvidi, demonstrējot vispārliecinošāko un tolerantāko izpratni par industriālā mantojuma saglabāšanas telpiskajiem, estētiskajiem un psiholoģiskajiem principiem. Kvartāla jauno būvapjomu risinājums ir individuāls, ar formas izteiksmīgumu un oriģinalitāti radot atbilstošu reprezentativitātes efektu biroju kompleksam, ar RVC tradicionālajai videi neparastu telpisko un arhitektonisko sajūtu gammu. Piedāvātais risinājums Kr.Valdemāra un Stabu ielas krustojumā veidots ar pārliecinošu un funkcionāli veiksmīgu stūra akcentu – izteiksmīgu ieeju kompleksa teritorijā, sašķeļot būvapjomu divās daļās, bez apjomu augstuma palielināšanas. Jauno būvapjomu risinājumi ir arhitektoniski izteiksmīgi, pat skulpturāli, bet tiem pietrūkst reģionālā konteksta un novietni raksturojošā individualitāte. Plastiskās formas ķieģeļu pārkares var radīt problēmas ēkas ekspluatācijā un plašais stiklojums var būt nepiemērots Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Ņemot vērā to, ka visu Kymmel pastāvēšanas laiku kvartāla apbūve ir atšķīrusies no apkārtējās vides ar telpisko mērogu, stilistiku un arhitektoniskajiem akcentiem, jaunais kompleksa veidols varētu būt Rīgas pilsētvidei netradicionāls. Autoru kolektīvs apliecina ļoti augstu profesionālo kvalitāti savā konkursa piedāvājumā.

Projekta ar devīzi OA 001 (Lietuvas arhitektu birojs “DO Architects”) priekšlikuma veiksmīgākais risinājums ir segtais pagalms ar ielas līmenī izvietoto, publiski pieejamo, “food court” (pārtikas pagalms) funkciju. Pagalms ir viegli sasniedzams no koplietošanas telpu grupām un veiksmīgi savienots ar konferenču telpām. Iekškvartāla publiskā telpa ar amfiteātri, virzoties no kultūrvēsturiskā mantojuma zonas uz jauno biroju ēku daļu, palīdz organizēt Kimmel kompleksa līmeņu starpību, radot teritorijai īpašu sinerģijas klātbūtni. Kr.Valdemāra ielas paplašinājums un piedāvātā ieeja kvartālā tiešā Stabu ielas krustojuma tuvumā ir funkcionāli veiksmīga un darbojas kā telpiskais “magnēts” apmeklētājiem. Būvapjomu slīpās virsmas ir arhitektoniski interesantas un rada simbolisku kvartāla veidolu. Laikmetīgā formu valoda ar stiklotajām sienām ēku augšējos stāvos uzskatāmi atspoguļo biroja funkciju. Neraugoties uz veiksmīgo teritorijas plānojumu, kas paredz gan skatu koridoru uz iekškvartāla publisko ārtelpu, asējot to uz rūpnieciskā mantojuma telpisko elementu – rūpnīcas dūmeni, gan ar būvapjomu fiksējot kvartāla stūri, kas ir būtiski perimetrālās apbūves struktūrā, pilnīgi nepieņemami ir Krišjāņa Valdemāra un Skolas ielu stūrī izvietoto apjomu risinājumi, kas disonē ar pilsētas vēsturiskā centra jumtu ainavas raksturu. Diemžēl projektā maz uzmanības pievērsts vēsturisko ēku renovācijas potenciālam, kvartāla unikālais raksturs nav pilnvērtīgi izmantots, piemēram, atbalsta mūris gar Bruņinieku ielu, kas ir kultūrvēsturiska vērtība, ir veidots ar plašu stiklojumu pazemes līmeņa izgaismojumam.

Konkursa priekšlikums ar devīzi KQ 111 (personu apvienība “L.A.S” – Lauder Architects, ainavu projektēšanas darbnīca ALPS un Sarma & Norde arhitekti) prezentē korektu attieksmi pret kvartāla vēsturiskā mantojuma kvalitātēm, veidojot apbūvi ap “vēsturisko pagalmu”, saglabājot arī kultūrvēsturisko vidi Bruņinieku un Kr.Valdemāra ielu stūrī. Rīgas perimetrālai apbūvei raksturīgais stūra akcents – ieeja kvartālā Stabu un Kr.Valdemāra ielas stūrī – funkcionāli veiksmīgs, bet arhitektoniski diezgan formāls, radot nevajadzīgi sadrumstalotu un nereprezentatīvu koptēlu. Publiski pieejamās telpas pie ielām divos stāvos – nenoliedzams publiskās ārtelpas kvalitātes rādītājs. Apjomu kārtojums dažādu leņķu savērsumos, rada nedaudz haotisku kvartāla iekštelpas kopiespaidu, būvapjomiem nepiemīt arhitektoniskās idejas novatorisms un oriģinalitāte. Jaunās apbūves leņķī izvietotie terasveida apjomi iekškvartālā neiederas vēsturiskajā struktūrā, it īpaši kā fona arhitektūra mazstāvu koka apbūvei. Priekšlikuma autori lietus ūdeņu akumulācijai zemesgabalā piedāvājuši izmantot lietus dārzu principu.

Projektā ar devīzi AL 837 (Dānijas arhitektu birojs Henning Larsen kopā ar Latvijas arhitektu biroju Mark Arhitekti) Kimmel kvartāla plānojums harmoniski iekļaujas apkārtējās pilsētvides kontekstā, korekti ievērtējot vēsturiskās ēkas. Veiksmīgs piedāvājums veidot trīs iekšējos pagalmus – Kimmel iekšpagalms, Alusdarītavas dārzs un Alusdarītavas parks – ar atšķirīgām noskaņām, dažādu izmēru atvērtajām publiskajām ārtelpām un saglabājot ražotnes dūmeni, kā arī rasts interesants risinājums esošo pagraba telpu izgaismojumam. Projekts raksturojams ar precīzu detalizāciju un apdares materiālu izvēli, lai radītu patīkamu atmosfēru un urbāno vīziju. Arī funkcionālais risinājums biroju telpām ir veiksmīgs un racionāls. Ielas līmeņa publiskā ārtelpa ir atraktīva un daudzveidīga ar kvartālam raksturīgo industriālā mantojuma atmosfēru. Ieeja no Kr.Valdemāra un Stabu ielu stūra, un virkni ieejas mezglu pret Valdemāra ielu, rada aicinošu sajūtu un veido labu saikni ar pilsētvidi, taču formāli vienveidīgais ķieģeļu lietojums fasāžu un jumta apdarē rada smagnējus būvapjomus un visa kvartāla koptēlu.

D.Kalvāne, speciāli žurnālam Latvijas architektūra