Izsludinām LAABA 2022 pasākumu kopumu no 8. līdz 10.jūnijam 2023.gadā!

Esiet aicināti pievienoties kādā no pasākumiem, un svinēt Latvijas ainavas kopā! LAABA 2022 pievēršas ainavas vērtībām pagātnē, rosina diskutēt par aktualitātēm šodienas ainavā, kā arī aicina domāt, kādas būs ainavas vērtības nākotnē.

Pasākumu programmā ietilpst starptautisks seminārs LU Botāniskā dārza Šķūnis telpās, Ainavu saruna Rīgas brīvostas telpās Rīgas kanālmalā, Apbalvošanas svinīgā ceremonija un Profesionālas pieredzes brauciens.

Pasākumu programma pieejama šeit!

Event programme is available here!

Organizē: Latvijas Ainavu arhitektu asociācija

Partneri:

Ilgtspējīgais atbalstītājs:

Ainaviskais atbalstītājs:

Augošais atbalstītājs:

Informatīvie atbalstītāji: