Atbalsts vietējām “Jaunā Eiropas Bauhaus” inicitīvām

Atbalsts vietējām “Jaunā Eiropas Bauhaus” inicitīvām
(Support to New European Bauhaus Local Initiatives)

Finansējums – ekspertu atbalsts. Iesniegšanas termiņš – 23. maijs.
Projekta dokumentācija un iesniegšanas valoda – angļu.
Pieteicējs – pilsētas, mazpilsētas, novadi, pārrobežu teritorijas ar līdz 100 000 iedzīvotājiem.
Projekts – esoša, pašvaldības uzmanības lokā nonākusi ēka, ēku grupa vai publiskā telpa, kas jau ir saņēmusi politisko atbalstu transformēšanai, bet nav saņēmusi citu ES finansējumu.

Atbalstam var pieteikt vietējo pašvaldību iniciētus projektus, kas sniedz pienesumu “Jaunā Eiropas Bauhaus” iniciatīvai četrās jomās:

  • esošo ēku un publiskās telpas renovācija saskaņā ar aprites un oglekļa neitralitātes principiem;
  •  kultūras mantojuma saglabāšana un transformācija;
  •  ēku pielāgošana un transformācija pieejamu mājokļu radīšanai;
  • pilsētu un lauku atjaunošana.

Konkursa rezultātā ekspertu atbalstu saņems 20 projekti. Atbalsta veids:

  • Vajadzību novērtējums: eksperti novērtēs iecerētā projekta specifiskās vajadzības un izstrādās tehniskās palīdzības plānu;
  •  Atbalsta pakalpojumi: eksperti palīdzēs izveidot augsta līmeņa projekta izstrādes un attsītības plānu, definēs iesaistītās puses un sniegs cita veida konsultācijas – izmaksu aprēķinu, finansēšanas stratēģiju, juridisko atbalstu;
  •  Izpildes ceļvedis: eksperti palīdzēs izstrādāt detalizētu projekta izpildes ceļvedi projekta idejas realizēšanai.

Projekta īstenošanā vēlams iesaistīt un saņemt atbalstu no NVO, universitātēm, asociācijām, uzņēmumiem, iedzīvotājiem un citiem partneriem un tam jāatbilst “Jaunā Eiropas Bauhaus” principiem – skaistums, ilgstpēja, iekļaušana.

Informācija par projektu un pieteikuma veidlapa!

Video ceļvedis pieejams šeit!

“Jaunais Eiropas Bauhaus” ir vides, ekonomikas un kultūras stratēģiskā iniciatīva, kas savieno dizainu, ilgtspējību, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus.

Ikviens – arhitekti, dizaineri, inženieri, skolas, universitātes, projektu attīstītāji, pašvaldības, organizācijas, kopas, kopienas un indivīdi ir aicināti piedalīties “Jaunā Eiropas Bauhaus” iniciatīvās, lai tīklotos, sadarbotos un apmainītos zināšanām.

Informāciju sagatavoja “Jaunā Eiropas Bauhaus” Latvijas kontaktpunkts Latvijas Arhitektu savienībā:
latarh.lv
Instagram / Facebook @latarh
latarh@latarh.lv