Altum aizdevums daudzdzīvokļu ēku pagalmiem

No 8. septembra atvērta pieteikšanās ALTUM “Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programmā”. Programmas kopējais finansējums ir 31 miljons eiro, kas iedzīvotājiem pieejams aizdevuma veidā.

Aizdevums paredzēts sekojošiem daudzdzīvokļu mājas uzlabojumiem:

  • Norobežojošo konstrukciju un koplietošanas telpu būvdarbiem, piemēram, ārsienām, logu nomaiņai, t.sk., liftu modernizācijai vai nomaiņai
  • Inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei
  • Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai
  • Apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus
  • Citiem labiekārtošanas darbiem – bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru novietošanas un sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošanai, pārbūvei vai atjaunošanai u.c.
  • Jaunu apstādījumu izveidei
  • Projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai
  • Neattiecināmo izmaksu finansēšanai DME projekta ietvaros

Vairāk par programmu var iepazīties šeit!