Annas koku skola

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Annas koku skola

APRAKSTS

“Annas koku skola”.
“Annas koku skola” ir mājvieta netipiskam birojam kur var “mācīties darot”, kā arī mācību vietu un pārdomātu, nemitīgā attīstības procesā esošu ārtelpu, kas ir baudāma visos gadalaikos. Vairums ēku ir jaunbūves, taču tās lieliski sader ar teritorijas senāko “iedzīvotāju”, kultūras pieminekli – Piņķu Sv. Annas luterāņu baznīcu. Būvniecībā izmantoti ilgtspējīgi materiāli un būvniecības paņēmieni.

APRAKSTS ANGĻU VALODĀ

Annas koku skola”.
“Annas koku skola” is a place – it is a home, unusual bureau, learning by doing guided educative place surrounded with well-considered, all seasons enjoyable park that is in continuous process of development. Most of buildings are newly built but with respect to the oldest ihabitant of the area – Piņķi St. Anna lutheran church. In construction are used sustainable materials and techniques.

AUTORI / BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Labie koki projekti”

NOZĪMĪGĀKIE APAKŠUZŅĒMĒJI / PARTNERI

PASŪTĪTĀJS

SIA “Labie Koki”

ADRESE

“Annas koku skola”, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads

PROJEKTĒŠANAS LAIKS

BŪVNIECĪBAS LAIKS

BŪVNIEKS

NOZĪMĪGĀKIE BŪVNIECĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJI/PARTNERI

ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS

FOTO AUTORS

SIA “Labie Koki”, Jānis Kešāns