Latvijas 15. arhitektūras skolu plenērs

Lai arī nedaudz vēlāk kā parasti, taču arī šogad notiks Latvijas arhitektūras skolu plenērs, šogad – 15. reizi.

Plenēra norises laiks: no 28. septembra līdz 2. oktobrim

Formāts – attālināts. Tas tiks vadīts no Sporta 2 Kvartāla. Izmantojot attālinātās komunikācijas tehnoloģijas un metodoloģiju visā plenēra norises gaitā. Tā kā pēdējā laikā ir radīts pietiekami jaudīgs attālinātas darbības rīku arsenāls, iespējams, ir pienācis īstais brīdis mainīt strādāšanas paradumus un, visticamāk, to ikdienā pielietos tie, kuri šodien sēž skolas solos. Plenērs šajā gadījumā ir lielisks izmēģinājuma poligons jaunas darba vides testēšanai un aprobēšanai.

Plenēra uzstādījums – iepriekšējais:
• Plenēra laikā modelēt arhitektūras prakses mikrovidi, kur konkrēta uzdevuma atrisināšanai nepieciešama cieša un koordinēta sadarbība starp dažādās arhitektūras un dizaina jomās strādājošajiem.
• Plenēra ilgums – piecas dienas (no pirmdienas līdz piektdienai), simulējot visas reālam projektēšanas procesam piederošās fāzes – vietas apstākļu izzināšanu, ideju ģenerēšanu, galīgā varianta noformulēšanu, tā detalizāciju un prezentāciju plašākai auditorijai, to visu balstot uz procesa sākumā iegūto tehnisko un normatīvo informāciju.
• Darbs nelielās grupās (7–10 komandas pa 3–5 dažādu skolu pārstāvji katrā). Šāda prakse ļauj topošajiem speciālistiem nākotnē labāk iesaistīties darba tirgū, izprotot gan pasūtītāja uzdevuma nozīmi sekmīgai uzdevuma izpildei, gan arī gūstot priekšstatu par katra atsevišķa dalībnieka vietu un nozīmi radošajā procesā kopēja mērķa sasniegšanai.

Tēma – “Ārā no pelēkās zonas” – aicina piedāvāt risinājumus dzelzceļa zonai pilsētas centrālajā daļā, konkrētāk – teritorijā starp Zemitāniem un Brasu. Savulaik Rīgas perifērijā izbūvētais dzelzceļš ir ieaudzis dzīvojamā vidē, un, lai gan nu jau pagājuši trīsdesmit gadi kopš lielrūpniecība ir pametusi Latvijas galvaspilsētu, kravu dzelzceļš ar visai ievērojamām aizsargjoslām turpina valdīt pār pilsētu. Runa ir par vairāku kvadrātkilometru lielu platību pašā Rīgas centrā.
Kādu redzam šo teritoriju nākotni pēc bīstamo kravu pārvadājumu iznešanas ārpus pilsētas blīvi apdzīvotajām apkaimēm? Ar līdzīgām problēmām pēdējo simts gadu laikā ir sadūrušās visas lielās Eiropas pilsētas. Piedāvātie risinājumi palīdzēs plānošanas dokumentu izstrādē, veidojot pilsētu pilsētniekiem.

Plenēra uzdevums ir piedāvāt risinājumus dzelzceļa “pelēkās zonas” iesaistīšanai pilsētvidē brīdī, kad bīstamie kravu pārvadājumi būs iznesti ārpus blīvi apdzīvotām Rīgas apkaimēm.

Piedalīties aicināti studenti, kuri apgūst arhitektūru un/vai pilsētplānošanu no:
• RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes
• Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras katedras
• LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras
• Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un dizaina fakultātes
• Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas

Plenēra rezultātā iegūsim laikmetīgu, konkrētajai situācijai Latvijā un pasaulē atbilstošus pilsētvides attīstības priekšlikumus, kas tapuši, strādājot attālināti, prezentācijas formātā sagatavoto materiālu tiešsaistē būs iespējams vērot arī citiem interesentiem.

Projektu īsteno:
NAMS arhitektu birojs
LaIMA jeb Latvijas Infrastruktūras modernizācijas apvienība
ar Latvijas Arhitektu savienības atbalstu

PROGRAMMA

28. septembris, pirmdiena
10.00–10.30       dalībnieku pieslēgšanās video konferencei
10.30–10.45       plenēra atklāšana
10.45–15.00       Priekšlasījumi (10–20 minūtes katram)
Plenēra mērķu un uzdevuma izklāsts
Īss vēsturisks apskats par teritorijas un apkārtnes attīstību
Iepazīstināšana ar teritorijas attīstības plānu RussoBalt, Ērenpreiss, VEF, FELZERS u.c. Rīgas dzelzceļa mezgla attīstības vēsture
Kravu un pasažieru pārvadājumi posmā Zemitāni – Brasa Transporta, gājēju un veloplūsmu organizācija teritorijā Ielu tīkls apskatāmajā teritorijā
Ielu dzelzceļš un L-bānis – kas tas ir?
Dzelzceļš un parki – vai tiešām nesavienojami?
Teritoriju kompleksa revitalizācija
Dzelzceļa teritoriju laikmetīga izmantošanas prakse
Kas ir – tas IR un kā nav – tās NAV!
15.30–16.00       Komandu komplektēšana
16.00–18.00       Virtuāla ekskursija pa teritoriju un tuvāko apkaimi

29. septembris, otrdiena
Darbs pie projektiem
12.00–14.00       attālinātas diskusijas ar studentiem

30. septembris, trešdiena
Darbs pie projektiem
12.00–14.00       attālinātas diskusijas ar studentiem

1. oktobris, ceturtdiena
Darbs pie projektiem
12.00–14.00       attālinātas diskusijas ar studentiem

2. oktobris, piektdiena
10.00–12.00       ekspertu diskusija
12.00–15.00       projektu prezentācija
15.00–16.30       plenēra rezultātu apkopošana

Projekti tiks ievietoti PLENĒRA MĀJASLAPĀ

Kā ikkatru gadu plenēra noslēgumā uzaicinām ekspertus – RTU APF, Rīgas Celtniecības koledžas, LLU un Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un dizaina fakultātes pārstāvjus, Arhitektu Savienības vadību, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistus – izvērtēt plenēra rezultātus.