Zināmi EP Ainavas balvas finālisti!

Šogad Eiropas Padomes Ainavas balvas nacionālajā konkursā tika saņemti pieci pieteikumi:
– Multifunkcionāla velo parka izveide un teritorijas attīstīšana Esplanādē, Daugavpilī (iesniedzējs Daugavpils pilsētas pašvaldība)
– Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upi Skrundā (Skrundas novada pašvaldība)
– Projekts “Ainavas runā. Dabas daudzveidība Latvijas ainavās” (Latvijas Dabas fonds)
– Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un ezera tīrīšana ) Smiltenes novada pašvaldība)
– Tūrisma objekta rekonstrukcija pie Daugavas Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā (Jaunjelgavas novada pašvaldība)

Prezentācijas ir apskatāmas šeit!

Atlasē lielāko punktu skaitu un tiesības pārstāvēt Latviju konkursa finālā ieguva Dabas fonda pieteikums “Ainavas runā. Dabas daudzveidība Latvijas ainavās”.

Īpašās nominācijas:
– par veiksmīgu pilsētvides attīstīšanu, akcentējot “zaļās” infrastruktūras un pārvietošanās nozīmi – projektam “Multifunkcionāla velo parka izveide un teritorijas attīstīšana Esplanādē” (iesniedzējs Daugavpils pilsētas pašvaldība);
– par kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teritorijas sakārtošanu, izmantojot vidi saudzējošus tehniskos risinājumus un materiālus – projektam “Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upi Skrundā” (iesniedzējs Skrundas novada pašvaldība);
– par kompleksu teritorijas attīstīšanu, līdzsvarojot vides aizsardzības un daudzveidīgas izmantošanas risinājumus – projektam “Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju rekonstrukcija un ezera tīrīšana” (iesniedzējs Smiltenes novada pašvaldība);
– par tūrisma piedāvājuma paplašināšanu Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā, veidojot kultūrvietu, kas veicina aktivitāti abos Daugavas krastos – projektam “Tūrisma objekta rekonstrukcija pie Daugavas Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā” (iesniedzējs Jaunjelgavas novada pašvaldība).

Vairāk informācijas lasāms šeit!