Ziemas uzņemšana ainavu arhitektūras un plānošanas profesionālā maģistra studiju programmā

Īpašs aicinājums Ainavu arhitektūras un plānošanas absolventiem – ziemas uzņemšana. Maģistra grāds viena gada laikā!
Izveidota un ilggadīgi darbojas saskaņā ar IFLA – Starptautiskās Ainavu arhitektu federācijas un ECLAS – Eiropas Ainavu arhitektūras skolu padomes vadlīnijām!