The New European Bauhaus – Making the Renovation Wave a Cultural Project

Jaunais Eiropas Bauhaus – padarot renovācijas vilni par kultūras projektu!
IFLA Europe pievienojas radošās nozares plānošanas organizācijām kopīgā paziņojumā par Jauno Eiropas Bauhaus! Kopīgo paziņojumu atbalsta reprezentatīvās Eiropas arhitektu organizācijas, teritorijas plānotāji, ainavu arhitekti, interjera arhitekti, inženieri, dizaineri, mākslinieki, pedagogi un vides pētnieki, kuri atzinīgi vērtē Jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvu, ko izvirzīja Eiropas Komisija atjaunošanas stratēģijas ietvaros.
Ar šo iniciatīvu Eiropas Komisija papildina Renovācijas viļņa stratēģijas ekonomiskos, sociālos un vides pasākumus ar būtisku kultūras dimensiju. Padarot Renovācijas vilni par kultūras projektu, iekļaujot visas ieinteresētās puses, un iekļaujot arhitektūras kvalitāti un dizaina kvalitāti kā galvenos principus tā virzīšanai, Komisija uzsāk būtiskas pārmaiņas. Tas var mainīt spēli pārejā uz ilgtspējīgāku ekonomiku un sabiedrību un tuvinās Zaļo vienošanos pilsoņiem viņu labklājības labā.
Lai iepazītos ar sīkāku informāciju, spied šeit!