Relīze no aizritējušās LAAA 39. kopsapulces

Šī gada 25.februārī ir aizritējusi Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas 39. kopsapulce. Tās ietvaros ir izlemti vairāki būtiski jautājumi, apspriestas aktualitātes nozarē Latvijā un pasaulē, kā arī paziņoti vairāki nozarē svarīgi jaunumi.

• Ar vienbalsīgu biedru atbalstu par LAAA Goda biedri ir iecelta ilggadējā ainavu arhitekte, zinātniece un profesore MĀRA URTĀNE. Pati M. Urtānes kundze gan nevarēja piedalīties sēdē, tomēr tuvākajā laikā kā pārsteigumu saņems īpašu LAAA sveicienu.
• Ir ievēlēta jaunā LAAA valde: Pēteris Vorza, Lilita Sproģe, Andris Drēska, Madara Markova, Laura Hrisanfova, Aivars Blūms, Agnese Ločmele, Indra Purs.
• Atvērta skate LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA 2022, prezentējot balvas grafisko identitāti un pasākumu kopuma koncepciju, kuras rīkošanā aicināti iesaistīties biedri un reģionu pašvaldības, rakstot uz: ainavu.arhitekturas.balva@laaab.lv. Ar 15.martu tiks izsludināta pieteikšanās dalībai balvā.
• Biedru balsojumā un diskusijās ir izteikts IFLA Climate Action Commitment Klimata rīcības apņemšanās Latvijā praktizējošo ainavu arhitektūras nozares profesionāļu darbā. Saite uz aktu ŠEIT
• Latvija ir izteikusi gatavību būt IFLA Europe ģenerālās asamblejas rīkotājvalsts 2026.gadā.
• Ir apstiprināts LAAA 2021.gada finanšu pārskats.
• Iecelts revidents 2022.gadam – Sabīne Skudra.
• Apstiprināta jaunā maksājumu kārtība eksaminācijas procesu nodrošināšanai, kura no šī brīža būs šāda:

  • SĀKOTNĒJĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA (vienai personai):
    – ainavu arhitektiem 150 EUR
    – ainavu tehniķiem – projektētājiem, ainavu tehniķiem – darbu vadītājiem 110 EUR
    – parka dārzniekiem 75 EUR
  • PASTĀVĪGĀS PRAKSES UZRAUDZĪBAS GADA MAKSA (vienai personai visām darbības sfērām): 30 EUR

• Reaģējot uz apstākļiem, kādi tiek piedzīvoti Ukrainā, LAAA ar biedru atbalstu kopsapulcē vienojas kopīgā Baltijas valstu paziņojumā Ukrainas atbalstam ŠEIT .
Ukraiņu ainavu arhitektu asociācijas mājas lapa ŠEIT.

“Paldies visiem, kuri šajos gados ir bijuši un turpina būt LAAA biedri un atbalstītāji! Lai mums visiem kopā izdodas turpināt aizsākto darbu!”

Patiesā cieņā, un sirsnībā LAAA 2019-2021 valde:
LAAA valdes priekšsēdētāja Helēna Gūtmane, un LAAA valdes locekļi: Indra Purs, Andris Drēska, Pēteris Vorza, Aivars Blūms, Evita Zavadska, Lilita Sproģe, Ieva Kraukle un laikā no 2019. līdz 2020.gadam Ilze Rukšāne un Ilze Janpavle