Mērķi un uzdevumi

LAAA mērķi

Veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras profesionālajā darbībā;

Pulcināt Latvijā strādājošos ainavu arhitektus, ainavu arhitektūras studentus un saistītās nozarēs strādājošus speciālistus, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas ainavu arhitektūras tradīcijas;

Publicēt Latvijas ainavu arhitektūras sasniegumus un iestāties par speciālistu autortiesībām;

Sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.

LAAA uzdevumi

Līdzdalība profesijā saistošo likumdošanas aktu izstrādē un aktualizēšanā;

Speciālistu sertificēšanas organizēšana;

Profesionālās apmācības un praktiskā darba pieredzes plenēru organizēšana;

Semināru un lekciju organizēšana;

Izstāžu rīkošana;

Pieredzes izbraukumu rīkošana;

Konkursu un citu pasākumu organizēšana;

Sabiedrības informēšana.