Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte aicina studēt Telpiskās attīstības plānošanas profesionālā maģistra studiju programmā

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF) aicina studēt Telpiskās attīstības plānošanas profesionālā maģistra studiju programmā praksē strādājošus teritorijas attīstības plānotājus, lai papildinātu zināšanas, kā arī jaunos interesentus – dažādu studiju nozaru absolventus: ģeogrāfus, vides speciālistus, ainavu arhitektus, arhitektus, ekonomistus, eksaktās zinātnes apguvušos un citus, kurus interesē plānošana.

Maģistra studiju ietvaros tiek sagatavoti profesionāli telpiskās attīstības plānošanas speciālisti. Pēc sekmīgas maģistra darba aizstāvēšanas, studentiem tiek piešķirts telpiskās attīstības plānotāja maģistra grāds un profesionālā kvalifikācija.

Programmas īstenošana notiek studentiem apgūstot telpiskās attīstības plānošanas un tiesību pamatus, stratēģisko plānošanu un metodes, teritorijas un vides plānošanu, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS), projektu vadību un vides zinības. Praktiskās iemaņas tiek gūtas dodoties daudzveidīgās praksēs un izstrādājot kursa darbus Latvijas pilsētām, lauku novadiem un vietām (piem., Rīgai, Cēsīm, Ķekavas un Babītes novadiem, Kolkas ciemam).

Telpiskās attīstības plānošanas programmas pievilcība un nepieciešamība slēpjas plānošanas teorijas, tēmu un praktisko iemaņu apguves sasaistē:
· Studiju programma divos mācību gados, ar mācībām piektdienās un sestdienās, nodrošina daudzveidīgu teorētisko un praktisko studiju kursu apguvi, ietverot vairākas prakses pašvaldībās, valsts institūcijās un plānošanas birojos, kā arī daudzveidīgu kursa darbu un maģistra darba izstrādi;
· Studiju programmas īstenošanu nodrošina mācību spēki LU ĢZZF, citām LU fakultātēm un Rīgas Tehniskās universitātes, kā arī vieslektori no ārvalstīm un plānošanas jomas profesionāļi;
· Studiju laikā notiek arī kopīgas studijas ar citu augstskolu studentiem un ERASMUS+ programmas ietvaros ir iespēja doties studijās un/vai praksē uz ārzemēm (piem., Vāciju, Beļģiju, Somiju, Spāniju u.c.).

Budžeta vietas: 10
Studiju maksa gadā: 2000 EUR. Ir iespējama studiju maksas kreditēšana.

Uzņemšana studiju programmā:
Prasības iepriekšējai izglītībai: akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība.

Pieteikšanās studijām klātienē, vieta un termiņš:
no 2018. gada 2. līdz 13. jūlijam
(izņ. 9. jūliju) klātienē LU Dabas mājā, Rīgā, Jelgavas ielā 1, 224. telpā (Studentu informācijas centrā):
2., 4., 6., 11. un 13. jūlijā – plkst. 10:00-13:00;
3., 5. 10. un 12. jūlijā – plkst. 14:00-17:00.

Plašāka informācija par studiju iespējām un nosacījumiem atrodama šeit.

foto: lu.lv