Līdz 15. augustam turpinās pieteikšanās Latvijas Ainavu arhitektūras balvai

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
09.08.2022.

Līdz 15. augustam turpinās pieteikšanās Latvijas Ainavu arhitektūras balvai nominācijās – ĀRTELPA, PROCESI, PERSONĪBAS

 

Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA) rīko otro Latvijas Ainavu arhitektūras balvu (LAABA), kurai iespējams pieteikties trīs nominācijās – ārtelpa, procesi un personības.
“Šobrīd visvairāk saņemto pieteikumu ir nominācijā ārtelpa. Ir pieteikti gan parki, gan ielas, gan laukumi – gan kultūrvēsturiskas vietas, gan jaunradītas ārtelpas. Gaidām vairāk pieteikumus arī nominācijās procesi un personības,”atzīst LAAA valdes locekle Lilita Zeltiņa.

 

Nominācijā ĀRTELPA var pieteikt darbu, kuru tā pieteicējs uzskata par saistītu ar ainavu arhitektūras, ārtelpas, lauku un pilsētvides veidošanas procesiem un rezultātu šādās tēmās:
• publiski pieejama ārtelpa,
• publiski nepieejama privāta ārtelpa,
• sociāli nozīmīga ārtelpa,
• vides dizains,
• īslaicīgai (pagaidu) lietošanai izveidota ārtelpa,
• inženierbūvju dizains,
• inžneniertehnisko risinājumu dizains,
• kultūrvēsturiskā ārtelpa,
• teritoriju plānošanas dokumenti un ieceres,
• ilgtspējīga ārtelpa,
• ilgtspējas konceptā veidota ārtelpa,
• būvniecības ieceres.

 

Pieteikt var gan realizētus objektus, gan tos, kas ekspluatācijai tiks nodoti līdz 2022. Gada beigām. Objektu realizācijas pabeigšanas gads nav ierobežots – tie var būt gan jaunbūvēti, gan savu vērtību ilgstošā laika posmā ieguvušie objekti.
Tāpat pieteikumus jau pabeigtiem vai vēl īstenotiem objektiem iespējams iesūtīt nominācijā PROCESI, kuru tā pieteicējs uzskata par saistītu ar ainavu arhitektūras vai ārtelpas pārveidošanas procesiem šādās tēmās:
• izglītojoši vai sabiedriski pasākumi (semināri, diskusijas, konferences u.tml.),
• izstādes, festivāli, notikumi, simpoziji u.tml.,
• publikācijas (grāmatas, periodiskie izdevumi, digitālās publikācijas u.tml.),
• zinātniskās izpētes publikācijas un citi pētījumi,
• TV, radio, tiešsaistes raidījumi,
• ainavu pārvaldības un apsaimniekošanas prakse.

 

Savukārt nominācijā PERSONĪBAS var pieteikt personu vai personu apvienību par īpašu ieguldījumu ainavu arhitektūras nozarē kādā no minētajām darbības jomām:
• izcila personība par radošā mūža ieguldījumu,
• projektēšanas un ierīkošanas uzņēmumi,
• pašvaldības, pašvaldības pasūtītāja funkcijas veicēji,
• ainavu arhitekti, plānotāji, arhitekti, dārznieki un citi ar nozari saistītie speciālisti,
• ainavu arhitektūras procesu mākslinieki – fotogrāfi, filmu un raidījumu veidotāji, grāmatu autori,
• pedagogi,
• pasūtītāji – fiziskas un juridiskas personas, nekustamo īpašumu īpašnieki, attīstītāji, pārvaldnieki.

 

LAABA nolikums apskatāms ŠEIT
LAABA mērķis ir veicināt sabiedrības un citu nozaru speciālistu izpratni par ārtelpu kā nozīmīgu estētikas un sociālas vides saskarsmes vietu, nacionālas un vietējas nozīmes kultūrvides stiprinātāju un ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.
LAABA uzdevums ir apzināt un popularizēt ainavu arhitektūras nozares profesionāļu radītos darbus un iniciētos procesus, godināt izcilas personības Latvijas ainavu arhitektūrā un stiprināt sabiedrības un profesionāļu izpratni par ārtelpas kultūrvēsturisko, estētisko, ekoloģisko un sociālo vērtību.

 

Papildus informācijai: ainavu.arhitekturas.balva@laaab.lv, vai 28 883 803.
Balvas svinīgā apbalvošanas ceremonija ir ieplānota 2023. gadā.
Aktuālajai informācijai iespējams sekot LAAA mājaslapā, nodaļā LAABA BALVA, kā arī Facebook lapā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Vera Grāvīte
Latvijas Ainavu arhitektūras balvas
Sabiedrisko attiecību speciāliste