Zvejnieka zvaigžņu ceļš

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Zvejnieka zvaigžņu ceļš

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Tukuma novads

OBJEKTA ADRESE

Liepu iela 2 un Liepu iela 3/5, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads

PASŪTĪTĀJS

Tukuma novada pašvaldība (iepriekš Engures novada dome)

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA “Expo Alliance”

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

SIA “Expo Alliance” komanda – Līga Runce, Sanita Kreidere-Krīgere un Vilnis Vilkaušs ieguva pasūtījumu izsludinātajā meta konkursā “Zvejnieka zvaigžņu ceļš”, piedāvājot vides objektu un to realizēšanas tehnisko risinājumu. Apstādījumu un parka shematiskā plāna autori – SIA “Ainavas izpētes un plānošanas institūts” Dr.arch. Natalija Ņitavska sadarbībā ar Madara Markova.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2020

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2020-2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Legāts”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā labiekārtotā teritorija ir 1,07 ha. Uzstādīti vairāki vides objekti: “Stilizēts laivas karkass” (1 gab.), “Melni beicēti koka stabi ar tīkliem un iekšēji izgaismotām bojām” (2 gab.), “Soliņi” (3 gab.), “Zivju galvas ažūri pītas no metāla” (11 gab.), “Zvejnieka galaktikas fragments” (1 gab.) un informācijas stends (1 gab.)

APRAKSTS

Tematisks parks, kura ideja balstās Lapmežciema kā sena zvejniekciema vēsturē. Zvejnieki un zvejniecība kā tradīcija šodienas kultūrpolitikas kontekstā ir aktualizējama tēma, jo zveja ir izzūdoša piejūras mazo zvejniekciemu tradīcija. Tādēļ arī šī projekta mērķis bija radīt tematisku parku, kurā Lapmežciems atspoguļots kā zvejniekciems, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.

PIETEICĒJS

Tukuma novada pašvaldība

FOTO AUTORI