Zušuciema parks

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Zušuciema parks

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Tukuma novads

OBJEKTA ADRESE

Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads

PASŪTĪTĀJS

Tukuma novada pašvaldība (iepriekš Engures novada dome)

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Inga Tramdaha

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Uldis Puļķis (kopējā būvprojekta izstrādes uzraudzība, SIA “UPX”), Inga Tramdaha (ainavu arhitekte), radošā apvienība “Vītola burvis”- Gaits Burvis, Velga Vītola (vides objektu autori un izgatavotāji)

PROJEKTA IZSTRĀDE

2016-2017

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2017-2018

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “LEGĀTS”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2018

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Parka teritorija – 3986 m2 ar 6 vides skulptūrām

APRAKSTS

Zušuciema parks, ko rotā mākslinieku radītas skulptūras, no kurām dažas izmantojamas arī aktīvai atpūtai, atrodas Engurē. Ciema nosaukums cēlies no lībiešu vārda angern, kas nozīmē – zutis. No tā arī parka moto – Zušu ceļš – stāsts, kas ar 6 vides objektiem vēstī par dūņu ķēniņa Zuša un piejūras cilvēka dzīvi. Katram objektam ir savs nosaukums – “Sargasu akmens”, “Murds”, “Zvejnieks”, “Laivas sols”, “Latvijas zivis”, “Copes gaisma”. Objektu autori ir mākslinieki Gaitis Burvis un Velga Vītola.

PIETEICĒJS

Tukuma novada pašvaldība

FOTO AUTORI