Zinātnes un inovāciju centrs VIZIUM, Ventspilī

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Zinātnes un inovāciju centrs VIZIUM, Ventspilī

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Ventspils valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

Rūpniecības iela 2, Ventspils

PASŪTĪTĀJS

Ventspils valstspilsētas pašvaldība; Pasūtītāja funkcijas veica Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Pilnsabiedrība “PS AMBRASAS PB” (Audrius Ambrasa Architects – Audrius Ambrasas, Vilma Adomonytė, Jonas Motiejūnas, Viktorija Rimkutė, Justas Jankauskas); sadarbības partneri – SIA “Arhitekta J.Pogas birojs” (Juris Poga, Astra Poga); SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS” (Ilze Rukšāne, Sandra Sarkanbārde – ārtelpas stādījumi); SIA “Ainavu studija” (Anna Kalniņa – jumta terašu stādījumi).

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Publiskās ārtelpas teritorijā stādījumu struktūru un kompozīciju augstā detalizācijas pakāpē izstrādāja ainavu arhitekte Ilze Rukšāne un Sandra Sarkanbārde – SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, balstoties uz ēkas autoru izstrādāto labiekārtojuma risinājumu, sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem (Pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”, Pašvaldības iestādes “Ventspils domes Administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa). Jumta terašu stādījumu risinājuma izstrādi veica SIA “Ainavu studija”.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2016-2019

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2019-2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

Pilnsabiedrība “LNK Industries Group”

Stādījumu ierīkošanas realizāciju veica būvuzņēmēja piesaistītais apstādījumu ierīkošanā un uzturēšanā specializēts uzņēmums – SIA “Galantus”, darbu vadītāja – Daiva Sprudzāne. Realizējot objektu, īstenojot stādījumu realizāciju un saskaroties ar praktiskām ierīkošanas niansēm, darbu izpildītājs konsultējās ar pašvaldības speciālistiem un projektētājiem.

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala kopējā platība – 3.083 ha, ēkas kopējā platība ir 10098.30 m2, ēkas ārtelpas platība, ieskaitot ekspluatējamo jumta terasi – 3038.90 m2, ēkas augstākais punkts ir 30 m.

APRAKSTS

Revitalizējot degradētu teritoriju, ir reģenerēta reprezentatīva pilsētas daļa. Zinātnes centra ēkas ārtelpa mijiedarbojas ar ēkas apjomu, funkcionāli saplūstot ar jumta terasi. Ēka zemes gabalā ir izvietota brīvi, izceļot tās telpiskās kvalitātes pret galvenajiem skatu punktiem. Teritorijas stādījumi ir pieskaņoti teritorijas labiekārtojuma risinājumam, stādījumos pārsvarā izmantojot ilgmūžīgus, vietas apstākļiem piemērotus augus – kokus, krūmus, ziemcietes un sīpolpuķes. Zinātnes centra ēkā ir izveidotas izglītojošas interaktīvas ekspozīciju zāles, laboratorijas, konferenču telpas, mācību klases un biroju telpas, norisinās zinātnes šovi un citi pasākumi.

PIETEICĒJS

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes Administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa

FOTO AUTORI