Strūklaka “Lietussargs” Ganību – Jūras – Kuldīgas ielu krustojumā un Laikrakstu alejas pārbūve Ventspilī

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Strūklaka “Lietussargs” Ganību – Jūras – Kuldīgas ielu krustojumā un Laikrakstu alejas pārbūve Ventspilī

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Ventspils valstspilsēta

OBJEKTA ADRESE

“Laikrakstu aleja”, Ventspilī

PASŪTĪTĀJS

Ventspils valstspilsētas pašvaldība; Pasūtītāja funkcijas veica Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Tēlnieks – Gļebs Panteļejevs, arhitektūra – SIA “A. Veidemaņa projektēšanas birojs” būvprojekta vadītājs un izstrādātājs – arhitekts Andris Veidemanis, projektētāji – ceļu inženieris Imants Baņķis, ainavu arhitekte Aivita Milta (Valdmane).

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Publiskās ārtelpas teritorijā realizējamo stādījumu sortimentu detalizēja ainavu arhitekte Aivita Milta (Valdmane), kā arī 2022.gadā Aivita Valdmane bija vasaras puķu stādījumu un sīpolpuķu sezonālo stādījumu ieceres autore.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2018

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2019

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “AB Būvniecība”

Stādījumu ierīkošanas realizāciju veica būvuzņēmēja piesaistītais apstādījumu ierīkošanā un uzturēšanā specializētais uzņēmums – PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, atbildīgie darbinieki – Ramona Jankovska un Inga Reinholde. Realizējot objektu, īstenojot stādījumu realizāciju un saskaroties ar praktiskām ierīkošanas niansēm, darbu izpildītājs konsultējās ar pašvaldības speciālistiem un projektētājiem.

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2019

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Projektētā platība – 770m2, strūklakas baseina platība – 16,5m2, strūklakā cirkulējošā ūdens daudzums 300 litri/min.

APRAKSTS

Pilsētas centra stādījumu teritorijā, kura atrodas starp Siena tirgus laukumu un Lielo laukumu, Laikrakstu alejas D galā, ir izvietota G.Panteļejeva veidotā strūklaka “Lietussargs”. Strūklakas, kas izveidota no patinētas bronzas, novietne atrodas intensīvas satiksmes ielu Ganību, Jūras un Kuldīgas ielu krustojumā, un papildina pilsētas centra zaļo struktūru ar jaunu vietas simbolu gan vasarā, gan kā skulpturāls elements – ziemā. Strūklakas vieta tika paredzēta jau iepriekš – pārbūvējot blakus esošo Jaunpilsētas laukuma parku. Saskaņā ar tēlnieka ieceri, strūklaka “Lietussargs’’ – ir veidota kā simbols, kas rada drošību, sargā un vieno. Rada drošību sabiedrībai, ir sargājoša diviem mīlniekiem, vai spēle maziem bērniem, kuri var paslēpties no vecākiem. Labiekārtotā Laikrakstu aleja vilināt vilina norunāt šeit tikšanos, lai pēc brīža atkal dotos tālāk savās gaitās.

PIETEICĒJS

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa

FOTO AUTORI