Sporta pils dārzi

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Sporta pils dārzi

PIETEIKUMA MĀJAS LAPAS ADRESE

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Rīgas valstspilsēta

NOZĪMĪGĀKIE IZSTRĀDĀTĀJI / UZŅĒMĒJI / PARTNERI

Komanda: Renāte Lagzdiņa, Idejas autore un projekta direktore; Ilze Rukšāne, Ainavu arhitekte; Evija Krištopane, Zīmola un dizaina koordinatore; Madara Rudzīte, Projekta koordinatore. Sadarbības partneri – “SIA „Rotermann Latvia”, SIA “Kronus”, SIA “Eko Zeme” u.c.

APRAKSTS

Sporta pils dārzi ir projekts ar mērķi veidot zaļu, bioloģiski daudzveidīgu, atvērtu un sociāli iekļaujošu pilsētvidi visiem rīdziniekiem, mudinot tos iesaistīties savas pilsētas attīstībā. Projekta pirmajā posmā 2020. gada rudenī ar vairāk nekā 150 kopienas dalībnieku atbalstu uz to brīdi neizmantotā un degradētā teritorija tika sakopta un pielāgota projekta nepieciešamībām. Kopš 2021. gada pavasara te atrodas 150 mazdārziņi, kā arī ziedu pļavas dažādām kultūras un izglītības aktivitātēm.

PIETEICĒJS

SIA “ALPS ainavu darbnīca”

FOTO AUTORI