“Saules skvērs” Sēlijā, Jēkabpils novada Rubeņos

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

“Saules skvērs” Sēlijā, Jēkabpils novada Rubeņos

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Jēkabpils novads

OBJEKTA ADRESE

“Zelta sietiņš”, Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

PASŪTĪTĀJS

Jēkabpils novada pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Projekta idejas autors: Dace Laiva, SIA “Skaisto Dārzu Darbnīca”; projekta tehniskais izstrādātājs: Alberts Barkāns

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Ainavu arhitekte Dace Laiva izstrādājusi atpūtas skvēra dažāda vecuma iedzīvotājiem ideju, sazemējot to ar faktu par Sēliju kā dzejnieka Jāņa Raiņa saulaino bērnības šūpuli. Ar reljefa formām panākts teritorijas zonējums, daudz uzmanības veltot aktīvajai atpūtai un dabas pētniecības iespējām.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2021

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

SIA Erbauer

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2021

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Teritorijas labiekārtojuma platība – 2,1ha

APRAKSTS

Šis ir ne tikai izzinošs rotaļlaukums bērniem, bet arī atpūtas vieta pieaugušajiem, paaudžu vienotājs un vienlaikus tas ir arī stāsts par Sēliju kā rakstnieka Jāņa Raiņa bērnības šūpuli.
Projekta idejas autore ainavu arhitekte, vides speciāliste un dārzniece Dace Laiva (SIA “Skaisto Dārzu Darbnīca”) šeit iezemējusi ideju par Raiņa Sēlijā vadīto bērnību un viņu kā vēlākā bērnu dzejoļu krājuma “Zelta sietiņš” autoru.
Tieši tā ir nosaukta līdzās bērnu rotaļu laukumam esošā pirmsskolas izglītības iestāde. Tāpēc arī bērnu rotaļu laukumā organizatoriski kā centrālā iestrādāta Saules ideja – aplis, kas veido pastaigu celiņu.
Pirms projekta realizēšanas šeit atradās ganības un lielceļu krustojums.
Skvērs projektēts vietējiem iedzīvotājiem, mērķējot dažādām iedzīvotāju grupām – no bērna līdz senioriem. Projektā iekļautas reljefa formas, kas veido teritorijas zonējumu. Apstādījumi daudz un bagātīgi, t.sk.zemāki koki un krūmi dienvidu pusē, lai pārāk nenoēnotu. Bagātīgi ziemciešu stādījumi, kas palielina ārtelpas objekta kopējo apjomu. Daudz uzmanības aktīvajai atpūtai – vingrošanas rīki labirints, trenažieri. Otra nozīmīgākā ir dabas pētnieku zona – neliela, noslēpta reljefos. Tur atrodama arī lupa detalizētākai dabas pētīšanai.
Veidojot skvēru, ir domāts arī par viesiem, kas apciemo Sēliju un vēlas šajā ceļojumā izkustināt kājas, atpūsties. Šeit atradīsiet arī “Rubeņu” nosaukuma atspoguļojumu putnu figūrās – tās veidotas pēc autores skicēm un izvietotas skvērā.
Projekta idejas autore Dace Laiva – SIA “Skaisto Dārzu Darbnīca”, tehniskais izstrādātājs Alberts Barkāns konsultējuši rotaļlaukuma būvniecības laikā. D.Laiva piedalījusies atklāšanā, rezultējot ideju par nosaukuma izvēli.

PIETEICĒJS

Jēkabpils novada pašvaldība

FOTO AUTORI