Rožu maršruts Tukumā

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Rožu maršruts Tukumā

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Tukuma novads

OBJEKTA ADRESE

Tukuma pilsēta – Brīvības laukums, Katrīnas laukums, Stadiona iela 3, Talsu iela 4, Pasta iela 36, Dzelzceļa iela 2A Raudas iela 6, Brīvības laukums 1, Lielā iela 9, Brīvībsa laukums 8, Brīvības laukums 4A, M.Parka iela 7, Zemgales iela 18, Kuldīgas iela 72, Veļķu iela 11B, Lielā iela 36A , Raudas iela 16, Tidaholmas iela 1, Pasta iela 25, Z.A.Meierovica laukums, Pils iela, Elizabetes iela

PASŪTĪTĀJS

Tukuma novada pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

Tukuma novada pašvaldības ainavu arhitekte Maija Fogele

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

Tukuma novada pašvaldības ainavu arhitektes Maija Fogele un Aivita Valdmane, cildinot Tukumu kā rožu pilsētu, sāka veidot pirmās rožu dobes. Pēc Tukuma TIC vadītājas Ingrīdas Smuškovas ierosinājuma, lai izveidotu pastaigu maršrutu pilsētā, rožu apstādījumi sākti veidot mērķtiecīgi ar stāstiem.

PROJEKTA IZSTRĀDE

2015-2021

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2015-2021

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

Tukuma novada pašvaldība, SIA “Clean R”

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2015-2021

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

2022.gadā publiskajos apstādījumos izveidotas 20 rožu dobes ar 3000 rožu stādiem. Divās ielās izvietotas 41 pārnēsājamās rožu dobe jeb rožu pods ar 41 augststumbra rozi. Tūrisma maršrutā šobrīd iekļautas vairāk nekā 20 vietas ar rožu (īsto un neīsto, t.i. sniega rozes, rozes zieda zīmējums u.tml.), t.sk. 2 privātīpašumu stādījumi, kas skatāmi publiskā telpā.

APRAKSTS

Izstrādājot pilsētas zīmolu, 2015.gadā kā viena no Tukuma pilsētas vērtībām tika izcelta tieši rožu audzēšanas tradīcijas, un aizsākta mērķtiecīga rožu dobju veidošana apstādījumos. Līdz ar pastāvīgajām rožu dobēm no 2019.gada pilsētvidē tiek izvietoti arī pārnēsājamās rožu dobes, t.i., rožu puķu podi, kas izvietoti pilsētvidē (Pils ielā, Elizabetes ielā). Pilsētas ārtelpas veidotājiem sadarbojoties ar tūrisma speciālistiem, izveidots tūrisma piedāvājums – pastaigu maršruts “Rožu maršruts Tukumā”.

PIETEICĒJS

Tukuma novada pašvaldība

FOTO AUTORI