Rotaļu laukuma atjaunošana Kareivju ielā, Talsos, Talsu novadā, 1.kārta

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BALVA

Rotaļu laukuma atjaunošana Kareivju ielā, Talsos, Talsu novadā, 1.kārta

ADMINISTRATĪVĀ TERITORIJA

Talsu novads

OBJEKTA ADRESE

Kareivju iela, Talsi, Talsu novads

PASŪTĪTĀJS

Talsu novada pašvaldība

GALVENIE AUTORI / PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJI

SIA Balta istaba

PROJEKTA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTIE AINAVU ARHITEKTŪRAS NOZARES SPECIĀLISTI

SIA Balta istaba – Ilze Rukmane-Poča, arhitekte, Lindija Reinfelde-Miteniece, arhitekte Liene Mackus, māksliniece Indra Ozoliņa, ainavu arhitekte Miks Lukstiņš, rotaļu laukuma aprīkojuma konsultants, rekreācijas laukumu drošības inspektors, SIA Fixman

PROJEKTA IZSTRĀDE

2021

OBJEKTA BŪVNIECĪBA

2021-2022

GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS

Ģenerāluzņēmējs SIA “AB BŪVNIECĪBA”, rotaļu laukuma aprīkojums un segumi SIA Fixman, bronzas skulptūras Liene Mackus, bronzas darbu tehniskais izpildītājs Kārlis Alainis

OBJEKTS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ/IERĪKOTS

2022

PROJEKTA RAKSTURĪGIE RĀDĪTĀJI

Kopējā laukuma zona – 0.45ha koncepts visai rotaļu laukuma zonai, izbūvēta 1.kārta – 676 m2

APRAKSTS

Rotaļu laukums/vides objekts/satikšanās vieta. Talsi. Vilkmuižas ezers. Veidots iedvesmojoties no apkārtējās dabas formām un vēsturiskā konteksta. Rotaļu laukums kā ezers ar viļņiem, augiem, fosilijām, gliemezi un ūdensrozes lapu aicina fiziski darboties, taustīt, pētīt, skriet, lēkāt, rāpties, mīļot, komunicēt un priecāties. Labiekārtojums veicina pusdienot, satikties, runāties dažādu paaudžu cilvēkiem vienuviet. Vienotā bērnu laukuma ietvarā savienota māksla, rotaļa un konkrētās vietas identitāte.

PIETEICĒJS

SIA Balta istaba

FOTO AUTORI